Sygefravær

Sygefravær

Hvis en elev udebliver fra undervisningen skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen besked om årsagen, jf. folkeskolelovens § 39, stk. 2.

Hvis eleven er fraværende på grund af sygdom i mere end 2 uger, kan skolen forlange en lægeattest.

Hvis eleven på grund af sygdom eller anden grund i længere tid ikke kan undervises på skolen, skal kommunen sørge for at eleven undervises hjemme eller på sygehuset. Se Hjemmeundervisning

Skolen har pligt til at kontakte forældrene senest 3 uger efter, at en elev sidst har deltaget i undervisningen, således at skolen kan sætte en undervisning i gang, der svarer til den undervisning, eleven ville have modtaget i skolen.

Se også: BEK nr 696 af 23/06/2014 om elevers fravær i folkeskolen

Senest opdateret den

23. januar 2019

af

cg

Læs også

01.09.10
Frikvarter
I henhold til folkeskolelovens § 14 b, stk. 1 skal undervisningstiden have et omfang af mindst 1110 klokketimer i 0.-3. klasse, 1320 klokketimer i 4...
30.09.10
Undervisningsmidler
Ved begrebet undervisningsmidler forstår man de bøger og materialer, der naturligt indgår i undervisningen.