Sygefravær

Sygefravær

Hvis en elev udebliver fra undervisningen skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen besked om årsagen, jf. folkeskolelovens § 39, stk. 2.

Hvis eleven er fraværende på grund af sygdom i mere end 2 uger, kan skolen forlange en lægeattest.

Hvis eleven på grund af sygdom eller anden grund i længere tid ikke kan undervises på skolen, skal kommunen sørge for at eleven undervises hjemme eller på sygehuset. Se Hjemmeundervisning

Skolen har pligt til at kontakte forældrene senest 3 uger efter, at en elev sidst har deltaget i undervisningen, således at skolen kan sætte en undervisning i gang, der svarer til den undervisning, eleven ville have modtaget i skolen.

Se også: BEK nr 696 af 23/06/2014 om elevers fravær i folkeskolen

Senest opdateret den

23. januar 2019

af

cg

Læs også

27.03.17
Læringsmål
Læringsmål er mål for, hvad eleverne skal kunne
26.09.14
Pædagogisk læringscenter
Ved selvstændige skoler skal der være et pædagogisk læringscenter, jf. folkeskolelovens § 19 stk. 2. Dets opgave er at udvikle og understøtte...