Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning

I Danmark har vi undervisningspligt – ikke skolepligt. Dette betyder, at forældre kan vælge at undervise deres barn hjemme. I folkeskolelovens § 33 stk. 2. kaldes dette hjemmeundervisning.

Forudsætningen for hjemmeundervisning er, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hvis forældre ønsker at iværksætte hjemmeundervisning, skal de afgive en skriftlig erklæring om dette til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med hjemmeunderviste børns undervisning og har ret til at afholde en årlig prøve. I praksis er det ofte skoleinspektøren på distriktsskolen, der udpeger en lærer eller træffer aftale med en medarbejder fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om dette.

Nogle kommuner stiller bøger til rådighed for hjemmeundervisningen, hvis forældrene ønsker dette.

Hvis et barn i folkeskolen er forhindret i at komme i skole fx pga. smittefare, sygdom eller invaliditet, skal kommunen ud fra den foreliggende situation vælge enten at sørge for transport til skole eller arrangere undervisning i hjemmet eller på den institution, hvor barnet opholder sig. For elever, der er indlagt på sygehus, arrangeres undervisning af den kommune, hvor hospitalet ligger jf. bekendtgørelsen om sygeundervisning

Senest opdateret den

6. februar 2020

af

cg

Læs også

30.09.10
Specialundervisning
Specialundervisning er for elever med særlige undervisningsbehov, som ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning, eller...
30.09.10
Klassens tid
Klasselærerens fag tillægges ekstra timer til løsning af særlige opgaver i forhold til klassen (jf. Folkeskolelovens § 18 stk. 5.). Denne tid...