Flere forældre skal vælge folkeskolen

  • Rasmus_formand

Flere forældre skal vælge folkeskolen

Positive takter om folkeskolen i den politiske aftale mellem partierne i rød blok skal omsættes til virkelighed.

Der er positive takter om at styrke folkeskolen i det politiske forståelsespapir, som partierne i rød blok er blevet enige om.

- Jeg vil gerne kvittere for, at partierne vil sikre folkeskolen bedre rammer og ressourcer og på flere områder også fjerne unødvendigt pres på eleverne. Det gælder både bedre mulighed for sen skolestart, en stærkere uddannelsesvejledning uden at stemple en masse elever som ikke-uddannelsesparate og at gentænke anvendelsen af test. Det peger alt sammen i retning af en mere elevvenlig folkeskole, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

For høje klassekvotienter mange steder og for meget uro i klasserne er folkeskolens største problemer ifølge folkeskolens forældre. Samtidigt har skolelukninger og sammenlægninger forringet folkeskolens tilbud som et lokalt kulturbærende fællesskab for mange forældre og elever rundt i landet.

- Den ny undervisningsminister skal give folkeskolen bedre mulighed for sikre, at børnene trives og modtager undervisning af høj kvalitet, så flere forældre vælger folkeskolen for deres børn. Jeg vil vurdere den nye undervisningsministers indsats på, om flere børn går i sådan en folkeskole fremover, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Det er regeringen, der forhandler, hvor mange penge kommunerne kan bruge på folkeskolen. Prioritering af folkeskolen bliver derfor omsat til praksis i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for næste år.

- Færre i klasserne og bedre inklusion forudsætter nærværende kvalificerede voksne i skolen. Det kan kun klares med flere penge i den kommende kommuneaftale. Den ny finansminister skal have nye penge med til folkeskolen i kommuneforhandlingerne, hvis de pæne ord om verdens bedste land at være barn i skal omsættes til handling, siger Rasmus Edelberg.

Skole og Forældre ser frem til samarbejdet med den nye undervisningsminister og resten af regeringen.

Yderligere kommentarer: Rasmus Edelberg, landsformand, Skole og Forældre, mobil: 23270538

Udgivet den

26. juni 2019

af

sp

Læs også

14.12.22
Regeringsgrundlag med gode takter for samarbejde og kvalitet
Den nye regering vil sætte folkeskolen fri og fortsætte udviklingen af skolen i partnerskabet ’Sammen om skolen’. Derudover skal der nedsættes en...
07.12.22
Elever, lærere og forældre: Børn skal undervises af deres lærere, ikke af computere
Folkeskolen har til opgave at sikre lige muligheder for god uddannelse til alle børn. Det er en grundpille under vores velfærdssamfund, og en af de...