Ingen nye penge til skolereform og inklusion i kommuneaftale

Ingen nye penge til skolereform og inklusion i kommuneaftale

Hver kommune har nu ansvar for, at der er penge nok til folkeskolereform og vellykket inklusion, når budgetterne lægges til efteråret.

Den netop indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015 indeholder ingen nye penge til at gennemføre folkeskolereformen og forbedre forholdene for de elever med særlige behov, der skal inkluderes ude på skolerne.

- Når man skræller de pæne ord og den sproglige kreativitet væk, giver den nye kommuneaftale ikke nye penge til folkeskolereform eller bedre inklusion. Det pålægger kommunerne et stort ansvar, når byrådene om lidt skal i gang med at lave budgetter for 2015. Jeg vil opfordre byrådene til at give deres bidrag til, at inklusion og folkeskolereform bliver en succes. Det er der behov for, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Skole og Forældre mener det er positivt, at kommuneaftalen understreger hver enkelt kommunes ansvar for, at folkeskolereform og inklusion bliver fulgt tæt og implementeret godt, blandt andet med et fokus på kompetenceudvikling af skolens medarbejdere.

- Regeringen og Kommunernes Landsforening har med kommuneaftalen besluttet, at folkeskolereform og inklusion kan gennemføres uden ekstra penge fra staten. En stor del af vores medlemmer mener, at skolernes økonomi allerede er trængt og at der er behov for en ekstra indsats, især i forhold til inklusion. Vi vil holde øje med, om kommunerne leverer den ekstra indsats, siger Mette With Hagensen.

Læs kommuneaftalen

Se nyhed fra 2. maj 2014 om skolebestyrelsesformændenes vurdering af skolernes økonomi

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil: 31 71 63 78

 

Udgivet den

4. juni 2014

af

fzb

Læs også

29.11.16
Merete Riisager kan nå sine mål gennem skolebestyrelsen
Den nye undervisningsministers mål om øget tilfredshed i folkeskolen nås bedst og hurtigst gennem øget indflydelse til skolebestyrelsen.
14.06.19
Debat: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder
Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Derfor skal folkeskolen, eleverne og fællesskabet styrkes med en sund økonomi, der matcher ambitionerne...