Hvad er vellykket inklusion?

Hvad er vellykket inklusion?

Som nævnt er inklusion ikke en fast defineret størrelse. Vellykket inklusion forudsætter flere ting.

Dels tilstedeværelse i de almindelige klasser. Dels de enkeltes faglige udbytte af at være inkluderet i folkeskolen og endelig elevernes trivsel. Skole og Forældre arbejder derfor ud fra følgende bud på kriterier for vellykket inklusion:

 1. Flest mulige elever har deres fysiske tilstedeværelse på skolen frem for i specialtilbud.
 2. Alle elever deltager og føler sig værdifulde i skolens faglige og sociale fællesskab.
 3. Alle elever får størst mulig læring både fagligt og socialt i forhold til deres evner. 

Kilde: Inklusionsklar.dk

Det er helt centralt, at fysisk tilstedeværelse på ingen måde kan stå alene. Inklusion handler om, at alle deltager i klassens liv på lige vilkår, hvilket omfatter både faglige og sociale aspekter.

Ligesom der er mange definitioner på inklusion, er der også mange bud på, hvad der i praksis skal til for, at den lykkes. I Skole og Forældre mener vi, at nogle vigtige forudsætninger er:

 • En kommunal strategi for inklusion, herunder for afsætning af ressourcer til skolernes inklusionsarbejde.
 • En skolebestyrelse, der har formuleret principper, det vil sige retningslinjer og mål, for skolens arbejde med at skabe en inkluderende skole.
 • En skoleleder, der går forrest og fastholder en målrettet udvikling af den inkluderende skole.
 • Konkret hjælp til lærere og pædagoger, der er udfordret i arbejdet med børn med særlige behov. Hjælpen skal være let at rekvirere og gerne findes på selve skolen, for eksempel i form af inklusionsvejledere.
 • Veluddannede (men ikke nødvendigvis specialuddannede) lærere og pædagoger, som har forståelse for, og opdateret viden om, hvad inklusion kræver, og som ved, hvor de kan søge støtte og hjælp.
 • Et tæt, fagligt stærkt samarbejde mellem pædagoger og lærere.
 • En undervisningspraksis, der er inkluderende ved at drage fordel af elevernes forskellighed.
 • En forældregruppe, der har tillid til hinanden og tør lufte deres bekymringer ærligt, direkte og åbent, og som tager ansvar for, at deres barns klasse fungerer i sin mangfoldighed.
 • Elever, der ved, at alle har ret til at være i skolen, og som også bliver inddraget i, hvad de selv kan gøre for at inkludere deres kammerater – helt konkret.

Som skolebestyrelse kan I bruge listen som pejlemærke på, hvad I skal se efter, når I går i gang med arbejdet på jeres egen skole.

Læs også gode eksempler på inklusion her eller se film om inklusion og forældresamarbejde


< Forrige - Næste >

Senest opdateret den

02 marts 2018

af

cg

Læs også

18.03.15
Skolebestyrelsens arbejde med inklusion
Inklusion er på alles læber, men mange er i tvivl om, hvad ordet egentlig dækker over i en dansk folkeskolevirkelighed, og ikke mindst hvordan...
11.03.15
Kom videre med arbejdet
Inklusion er en ny praksis, der skal indarbejdes i skolens liv, og det kræver, at også I som skolebestyrelse arbejder med det kontinuerligt.