Ny læreruddannelse vil klæde studerende bedre på til skole-hjem-samarbejdet

Ny læreruddannelse vil klæde studerende bedre på til skole-hjem-samarbejdet

De lærerstuderende får langt mere praktik med den aftale, der netop er indgået om en ny læreruddannelse. Det glæder formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg, da det giver de studerende bedre mulighed for at danne relationer til børnene og prøve teori fra uddannelsen af i praksis. Det vil gøre dem til endnu dygtigere lærere og samtidig også gøre noget godt for samarbejdet med forældrene.

”Det er godt, at de studerende kommer mere ud på skolerne og kan træne alt fra kommunikation med forældrene på Aula til den svære samtale. For samarbejdet er desværre noget, som de nyuddannede lærere slår sig på i dag, fordi de simpelthen ikke ved, hvordan de skal gribe det an. Når de er mere ude på skolen, kan de danne relationer til både elever og forældre og bruge de erfaringer, de får,” siger Rasmus Edelberg.

Han hilser desuden faget Specialpædagogik hjerteligt velkomment tilbage på uddannelsen. Et fag som der i den grad er brug for med det stigende antal børn, der har særlige udfordringer og som ikke trives i nuværende rammer. Det har sammen med en styrket praktik været et af Skole og Forældres opmærksomhedspunkter i forbindelse med en ny læreruddannelse.

Der er brug for flere dygtige lærere

I dag er det svært at skaffe nok uddannede lærere til folkeskolen, og derfor håber formanden for Skole og Forældre, at den nye læreruddannelse også kan være et springbræt til at afhjælpe problemet. Flere uddannede lærere vil også være med til at fastholde folkeskolen som et attraktivt valg for forældrene.

”Vi har brug for alle de dygtige lærere, vi kan få. Vores børn mistrives som aldrig før, og det kræver flere uddannede, dygtige lærere at hjælpe dem. For det kan vikarer, der kommer direkte fra gymnasiet, ikke. Lærerne gør en kæmpe forskel for børnene, når de har de rette kompetencer og også bruger forældrene som ressource og samarbejdspartner. Noget, de nu i højere grad kan få kendskab til,” siger Rasmus Edelberg.

Han mener dog også, at der skal arbejdes videre med at få mere skole-hjem-samarbejde ind i fagene på læreruddannelse, og at der skal investeres i mere forskning på området.

I evalueringen af læreruddannelsen fra 2018 vurderede kun 2 procent af dimittenderne på landets læreruddannelser, at læreruddannelsen havde klædt dem på til at håndtere konflikter i forældresamarbejdet, og kun 7 procent vurderede, at den bidrog godt til, at de kunne kommunikere og samarbejde med forældrene om elevens skolegang.

Læs mere om aftalen om ny læreruddannelse

Udgivet den

13. september 2022

af

mas

Læs også

Samarbejde mellem lærere og pædagoger
01.06.23
Stille kroppe giver slap læring - lad os skabe balance i skoledagen
78 % af forældrene ønsker, at deres børn i højere grad end nu bruger kroppen aktivt i skolen. Det viser en ny undersøgelse fra Skole og Forældre....
26.05.23
Manglende fokus på børns trivsel i økonomisk aftale
Aftale om kommunernes økonomi, som er indgået mellem Regeringen og KL, nævner hverken børnene eller folkeskolen. Og af de 2,4 mia. der er afsat til...