Nyt projekt skal få alle børn med i fællesskabet i skolen

Nyt projekt skal få alle børn med i fællesskabet i skolen

Skole og Forældre skal de næste tre år stå i spidsen for et nyt projekt – FÆLLES-SKABET. Projektets mål er at få alle børn, der lever i økonomisk fattigdom og i udsatte positioner, med i børnefællesskaberne i skolen. Primært gennem forældrene og ved at gentænke forældremødet.

Børn, der vokser op i økonomisk fattigdom, har sværere ved at blive en del af børnefællesskaberne i skolen og er i øget risiko for at blive ekskluderede, fordi de ikke har de samme økonomiske muligheder som andre børn. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Maple har gennemført til brug for Egmont Rapporten 2021.

Derfor glæder det formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg, at Egmont Fonden har bevilliget penge til projekt FÆLLES-SKABET:

  • Forældre til børn i folkeskolen bør tage et større ansvar for at få børn i udsatte positioner med i klassens fællesskab. I dag ved vi som forældre slet ikke nok om, hvordan vi kan bidrage. Skole og Forældre vil udvikle forældremødet på en ny måde, så vi får flere stemmer i spil, skabt tillid og afstemt forventninger forældrene imellem. På den måde kan vi alle bidrage til at skabe en tryg ramme og give optimale betingelser for et børnefællesskab, hvor der er plads til alle. Vi håber samtidig, at det er noget, som alle børn og familier i økonomisk fattigdom kan få glæde af, når det forhåbentlig udbredes til skolerne. For alle børn bør være en del af et børnefælleskab.  

Også Egmont Fondens direktør, Henriette Christiansen, er glad for at kunne støtte projektet

  • Børn, der vokser op i økonomisk fattigdom, har brug for, at vi sætter mere målrettet ind, så de får mulighed for at deltage aktivt i børnefælleskabet i skolen og trives som andre børn. Vi ved fra Egmont Rapporten 2021 'SMÅ KÅR – børn og unges opvækst i økonomisk fattigdom', at børn, der vokser op i fattigdom, ofte er udelukket fra sociale aktiviteter, fordi forældrene mangler økonomiske og sociale ressourcer. Derfor er vi glade for at støtte Skole og Forældres udvikling af et materiale til forældre, som skal øge bevidstheden og ændre kulturen hos forældre, børn og lærere, så flere børn inddrages i sociale aktiviteter uanset deres sociale og økonomiske baggrund. Det er en meget vigtig ambition set fra børnenes perspektiv.

FÆLLES-SKABET tager udgangspunkt i forældrene

Projektet tager primært udgangspunkt i forældrene til børnene i skolen, da de har stor betydning for etablering og vedligeholdelse af et trygt og inkluderende børnefællesskab i skolen.

FÆLLES-SKABET bliver et digitalt ”skab” med redskaber, der skal klæde forældrene på til at styrke sammenholdet i klassen og få alle med, ikke mindst de børn der lever i økonomisk fattigdom. Øverst i skabet findes 4 digitale reflektionsspil baseret på film med levende skuespillere, der vil skabe en helt ny måde at afholde et forældremøde på, og som har til formål at få alle forældres stemmer og kræfter i spil, så der skabes gode aftaler for børnefællesskabet blandt forældrene. Refleksionsspillene vil også kunne bruges af skolebestyrelser, kontaktforældre og elever sammen med deres lærere eller forældre.

Derudover vil der med projektet blive udviklet opskrifter på inkluderende fællesskabsaktiviteter og redskaber til skolebestyrelser, så de kan være med til at forankre og føre tilsyn med indsatserne, og kontaktforældre, så de kan indtænkte børn og forældre i udsatte positioner i deres aktiviteter. Samtidig vil FÆLLES-SKABET udvikle viden til forældre i udsatte position om, hvad de kan gøre, når det bliver svært samt til alle forældre i forhold til, hvordan de kan bidrage til at få alle børn med i børnefællesskaberne.

Projektet løber fra medio 2022 til medio 2025 og med inddragelse af 3 forsøgsskoler. Projektansvarlig er Thea Nørgaard Dupont, der startede i Skole og Forældre 1. oktober.

Egmont Fonden støtter projektet med 3.900.000 kr.

Udgivet den

4. november 2022

af

mas

Læs også

16.05.24
Forældre har fået nok af besparelser på børnenes skole og SFO
Over 3000 forældre siger nej tak til flere besparelser på deres børns skole og SFO. Det gør de med deres underskrift i ny underskriftsindsamling, som...
02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...