Otte ud af ti folkeskoler mangler penge

  • Stem på folkeskolen til folketingsvalget

Otte ud af ti folkeskoler mangler penge

Folkeskolen er presset hårdt økonomisk. Det viser en ny undersøgelse fra Skole og Forældre. Otte ud af ti skolebestyrelsesformand mener, at der er for få penge på budgettet på deres skole i forhold til opgaverne.

”Dybt bekymrende udvikling.” Sådan skriver en skolebestyrelsesformand i en ny undersøgelse om folkeskolernes økonomi, som Skole og Forældre har foretaget blandt skolebestyrelsesformænd og næstformænd på folkeskolerne i Danmark.
Undersøgelsen viser, at otte ud af ti skolebestyrelsesformænd mener, at der er for få penge på skolens budget i forhold til de opgaver, som skolen er pålagt.
Det er en forværring i forhold til foregående år, hvor Skole og Forældre har lavet samme undersøgelse (Se tabel 1).

Tabel 1:

Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg, er meget bekymret over udviklingen.

- Økonomien på folkeskolerne bliver mere og mere presset. Det er en meget vigtig opgave for et nyt Folketing at sørge for en bedre økonomi til folkeskolerne. Staten holder kommunernes økonomi i et jerngreb, så det er Folketinget, der skal levere pengene til folkeskolen, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Undersøgelsen peger på, at der især er brug for flere penge til børn med særlige behov - inklusion, men også skolens fysiske rammer og lavere klassekvotienter bliver stadigt vigtigere at bruge penge på ifølge skolebestyrelsesformændene (Se figur 1).

Figur 1:

- Der er ikke penge til en ordentlig inklusion. De fysiske rammer og undervisernes arbejdsopgaver bliver mere og mere udfordret af stigende klassekvotienter. Folketingspolitikerne bliver nødt til at holde fast i, at folkeskolen skal være et attraktivt tilbud til forældrene, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

I undersøgelsen kunne respondenterne uddybe besvarelserne i et kommentarfelt. Her er nogle af skolebestyrelsesformændenes kommentarer:

”Vi har skåret ned hver eneste år siden jeg blev skolebestyrelsesformand for 9 år siden.”

”Besparelserne er på nuværende tidspunkt så belastende, at der ikke er mere at tære på.”

”Situationen bliver værre år for år.”

”Dybt bekymrende udvikling.”

”Økonomien er katastrofal.”

På baggrund af undersøgelsen opfordrer Skole og Forældres formand skolebestyrelsesmedlemmerne og folkeskolens forældre til at gøre en indsats for at sætte folkeskolen på dagsordenen i valgkampen.

- Folketinget har i mange år lagt meget stramme rammer for kommunernes økonomi. Det betaler folkeskolen prisen for nu. Folketingsvalget er vores mulighed for at få valgt nogle politikere, der vil gøre folkeskolen stærkere. Derfor skal folkeskolen på dagsordenen i den kommende valgkamp, siger Rasmus Edelberg.

Yderligere kommentarer: Rasmus Edelberg, landsformand, Skole og Forældre. Mobil: 23 27 05 38

Udgivet den

30. april 2019

af

sp

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...