Positivt med større fleksibilitet på specialområdet

Positivt med større fleksibilitet på specialområdet

Nye corona-retningslinjer gør, at elever kan blive hjemme, hvis skoleleder og forældre sammen vurderer, at det er det bedste for barnet.

Nye retningslinjer giver nu forældre til elever i specialskoler og specialklasserækker mulighed for i samarbejde med skolen at beslutte, at børnene kan blive hjemme. Det gælder for elever, der er hjemsendt med covid-symptomer eller venter på testsvar, men der kan også være tale om andre særlige forhold, der betyder, at det bedste for barnet er at modtage undervisning hjemmefra, eksempelvis hvis eleven har svært ved at gå i skole i den nuværende situation.

- Med barnets behov i fokus, har vi den seneste uge opfordret til større fleksibilitet på specialområdet. Derfor er jeg glad for, at retningslinjerne nu gør det tydeligere, hvilke muligheder skoler og forældre har for at træffe lokale beslutninger. Hidtil har alle elever i specialskoler og specialklasser haft mødepligt på skolen, og det har været for firkantet, siger Skole og Forældres næstformand, Cecilie Harrits.

De nye retningslinjer præciserer også, at afstandskravene generelt ikke gælder i grundskolen, og det er ifølge de sundhedsfaglige retningslinjer heller ikke nødvendigt.

- Børn er børn, og det vil i mange situationer ikke være muligt for dem at holde afstand. Det er positivt, at retningslinjerne bliver tydeliggjort på dette område, siger Cecilie Harrits.

Anbefalingen er, at der holdes to meters afstand i den stillesiddende undervisning, men eleverne må fortsat gerne være tættere på hinanden i frikvarterer eller gruppearbejde. Her er anbefalingen, at det er faste grupper af børn, der er i tættere kontakt med hinanden.

De nye retningslinjer tydeliggør også mulighederne for at overgå til nødundervisning for specialskoler og specialklasser, hvis det ikke er muligt at opretholde en rimelig kvalitet i undervisningen, ligesom retningslinjerne præciserer reglerne for henholdsvis lovligt og ulovligt fravær, eksempelvis at der er tale om lovligt fravær, hvis forældre efter aftale med skolelederen holder deres barn hjemme.

- Jeg vil opfordre skolebestyrelserne til at føre tilsyn med skolens måde at have nødpasning og nødundervisning på. Det er vigtigt, at skolebestyrelsen bidrager til, at skolen og forældrene får talt sammen om, hvordan pasning og undervisning skal foregå i denne helt ekstraordinære situation, siger Skole og Forældres næstformand, Cecilie Harrits.

Se de nye retningslinjer (Retningslinjer for grundskolen)

Udgivet den

12. januar 2021

Læs også

17.05.22
Brug for nytænkning, så flere og forskellige forældre engagerer sig i folkeskolen
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer,...
25.04.22
Ny undersøgelse: 7 ud af 10 skoleforældre vil hjælpe en flygtningefamilie
Et flertal af forældre vil gerne hjælpe flygtninge på deres barns skole ved fx ved at invitere barnet hjem på legeaftaler, tage dem med til...