Genåbningens anden fase

Genåbningens anden fase

Fra mandag den 18. maj skal de større børn igen i skole, SFO og klub. Men hvor der i genåbningens første fase, hvor børnene i 0.-5. klasse skulle tilbage i skole, var detaljerede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, er det nu overladt til en decentral fortolkning af de generelle retningslinjer, hvordan man må indrette sig i den nye fase.

Når man kigger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside efter vejledning og instruks til skoleledelser om, hvordan man skal håndtere smitterisikoen, når 6. til 10. klasse igen skal være fysisk tilstede på skolen, bliver man mødt af beskeden om, at ”materialerne er erstattet af nye overordnede anbefalinger”. Der gælder altså de samme retningslinjer i skolen, som der gælder i samfundet generelt, og de anbefalinger vil i øvrigt løbende blive opdaterede. Find de aktuelle overordnede anbefalinger her.

Undervisningsministeriet har været i dialog med folkeskolens parter – herunder Skole og Forældre – om, hvordan den nye dagligdag kan tilrettelægges, og ministeriet har på den baggrund udarbejdet nogle lidt mere detaljerede retningslinjer. Der er desuden en ny bekendtgørelse om genåbningen på vej. Se retningslinjerne her.

Skolebestyrelsens tilsynsopgave er uændret at sikre, at skolen fungerer bedst muligt for eleverne, og at skoledagen er sikker og tryg for både elever, forældre og personale. Det er i mange tilfælde de samme opmærksomhedspunkter, som ved genåbningens første fase, der er en del af tilsynet, og ligesom genåbningens første fase vil emnerne i tilsynet også først og fremmest afhænge af de lokale forhold, som I og skolelederen bedst selv kender. Se eventuelt denne vejledning til tilsynet i første fase.

Helt centralt er stadig at begrænse smittespredningen, og det skal man gøre ved at overholde myndighedernes anbefalinger og i øvrigt bruge sund fornuft. Og den helt konkrete organisering på skolen, som skolelederen står for, kan I som skolebestyrelse spørge ind til og på den måde bidrage til at kvalificere.

Det handler om håndhygiejne, rengøring af kontaktpunkter, fysisk afstand og reduceret kontakt – særligt ansigt-til-ansigt kontakt, og af de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at det er centralt, at det er klassen der er udgangspunktet for børnenes og de unges hverdag, og at der er faste kendte voksne omkring børnene og de unge.

Selv om de ældste elever vender tilbage til skolen og alle tidligere vejledninger, retningslinjer og instrukser er ophørt, er der endnu et stykke vej til noget, vi kan kalde ’normalt’. Nødundervisningsbekendtgørelsen er således stadig gældende, ligesom de gældende regler om fravær, hvor skolen ikke indberetter fravær til kommunalbestyrelsen, fastholdes.

Se i øvrigt Børne- og Undervisningsministeriets side med spørgsmål og svar, hvor der er viden at hente om flere at de mange elementer, retningslinjerne ikke kommer ind på.

Skole og Forældres side med relevante links i forhold til coronakrisen er skole-foraeldre.dk/corona.

Udgivet den

13. maj 2020

af

pe

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...