Stadig problemer med skoledagens længde på mellemtrinnet

Stadig problemer med skoledagens længde på mellemtrinnet

Ny undersøgelse fra Skole og Forældre viser, at halvdelen af skolerne ikke overholder politikernes intention om skoledagens længde på mellemtrinnet.

En undersøgelse, som Skole og Forældre har gennemført blandt skolebestyrelsesformænd, viser, at halvdelen af skolerne har skoledage, der er længere end til kl. 14.30 på mellemtrinnet.
Politikernes intention med skoledagens længde i forbindelse med folkeskolereformen var skoledage til kl. 14/14.30/15 for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.
Den nye undersøgelse viser også, at 9 ud af 10 skoler overholder intentionen om skoledagens længde i indskolingen, mens det i udskolingen er to tredjedele af skolerne, der har skoledage, der slutter senest kl. 15.

Tabel 1: Undersøgelse af skoledagens længde på folkeskoler i skoleåret 2016/2017 hhv. 2015/2016. Tal i procent.

Note: Undersøgelserne er gennemført af Skole og Forældre blandt skolebestyrelsesformænd på folkeskoler i Danmark. Undersøgelsen vedr. skoleåret 2016/2017 er gennemført i august-september 2016, hvor 248 skolebestyrelsesformænd fra folkeskoler i 79 kommuner har deltaget.

- Det er positivt, at skolerne bliver bedre og bedre til at lave skemaer i indskoling og udskoling, så skoledagene slutter til den forventede tid. Det undrer mig, at det er så svært at få skemaerne til at fungere på mellemtrinnet. Her må skolebestyrelsen få skolelederen til at forklare, hvorfor det er sådan, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Det fremgår af Skole og Forældres undersøgelse, at det især er skolebusserne, der i landdistrikterne gør skoledagene lange for 4. – 6. klasserne. Mange landskoler har eksempelvis tilrettelagt skemaet på mellemtrinnet, så tre dage varer til kl. 15 og to dage til kl. 14.

- Vi ved, at mange forældre er skeptiske over for de lange skoledage. Derfor er det vigtigt at skolerne overholder skoledagens længde på mellemtrinnet og hvis skolerne har lange skoledage er det ekstra vigtigt at sikre afveksling og variation i skoledagen, så børnene ikke blot oplever en lang dag, men oplever en dag med indhold, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældres formand advarer dog mod at bruge elevernes pauser til at ramme politikernes intention om skoledagens længde.

- På nogle skoler virker det som om dobbelttimer er ved at tage lidt overhånd. Der skal stadig være tid til at eleverne kan strække sig eller komme på toilettet, især i de små klasser, siger Skole og Forældres formand.

Skole og Forældre lavede en tilsvarende undersøgelse i september sidste år. Se omtalen af denne undersøgelse.
Se også Skole og Forældres undersøgelse fra november 2015 af forældrenes tilfredshed med blandt andet skoledagens længde.

Yderligere kommentarer: Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre. Mobil: 31 71 63 78

 

Udgivet den

29. september 2016

af

sp

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...