10. klasse

10. klasse

10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, jf. folkeskolelovens kap. 2 a.

Tilbuddet gives i folkeskolen,  på de fleste efterskoler og på nogle kommunale ungdomsskoler. Betegnelsen 10. klasse må kun anvendes i andre skoleformer end folkeskolen, hvis undervisningen står mål med den obligatoriske undervisning i folkeskolens 10. klasse og såfremt skolen tilbyder de dertil knyttede prøver. Folkeskolen kan tilbyde voksne at deltage i folkeskolens undervisning på 8.-10. klassetrin.

Kommunerne skal tilbyde 10. klasse, men der er stor frihed til, hvordan tilbuddet udformes og hvor det tilbydes. Kommunen kan udbyde 10.-klassesforløb i samarbejde med en erhvervsuddannelses-institution, hvor halvdelen af forløbet består af erhvervsuddannelsens grundforløb på 20 uger.

Mange elever fortsætter i 10. klasse på en anden skole, fordi deres skole ikke har nok elever til en 10. klasse. I nogle kommuner har man en eller flere skoler specielt for 10. klasse, jf. § 24 stk. 2. Dette giver eleverne mere at vælge imellem i 10. klasse. Der er særlige regler om valg til skolebestyrelsen for en 10.-klasses skole.

Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og andre fag, som eleven kan vælge imellem. Den obligatoriske del omfatter brobygningsforløb, en selvvalgt opgave, samt fagene dansk, matematik og engelsk. Den samlede undervisning i de obligatoriske fag skal være mindst 420 timer pr. skoleår, og det mindste antal årlige undervisningstimer skal være i alt 840 timer. Det betyder, at man godt i nogle perioder kan have flere timer i de obligatoriske fag og i andre perioder færre timer eller ingen. Så kan man i disse perioder koncentrere sig om andre fag og emner.

Desuden skal alle elever i 10. klasse lave en selvvalgt obligatorisk opgave, der bedømmes med en skriftlig udtalelse, og, hvis eleven ønsker det, med en karakter. Og de skal arbejde med og udfærdige en uddannelsesplan, jf. LBK nr 671 af 21/06/2010 (Vejledningsloven).

Ud over de obligatoriske fag skal kommunen tilbyde undervisning i en række andre fag, nemlig tysk, fransk og kemi/fysik. Man kan dog kun vælge tysk eller fransk, hvis man har fulgt fagene, hvor de har været tilbudt på tidligere trin. Kommunen skal også tilbyde undervisning i mindst tre af fagene idræt, samfundsfag, kristendomskundskab, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold samt teknologi og kommunikation. Disse sidste fag er specielt rettet mod unge, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse.

Skolen skal kun oprette hold i et fag, hvor der melder sig et tilstrækkeligt antal elever.

Undervisningen i 10. klasse kan afsluttes med 10-klasse prøve i ét eller flere fag, eller med folkeskolens 9. klasseprøve Det er frivilligt for eleven, og beslutningen træffes efter samråd med forældrene og faglæreren.

Senest opdateret den

21. maj 2015

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre