Efterskole

Efterskole

En efterskole er en koststole for unge mellem 14 og 18 år, der iht. lov om frie kostskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud.

Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag.

Efter 7. klasse kan elever fortsætte undervisningen på en efterskole. De fleste efterskoler har dog kun 9. og 10. klasse. Efterskolerne er kostskoler, hvor man bor og spiser, mens man går på skolen. I de fleste tilfælde er der 100 til 150 elever på en efterskole, og man har mere kontakt med lærerne og personalet end på en almindelig skole. Undervisningen og opholdet følger skoleåret. Man kan være på efterskolen i et til tre år.

Eleverne i folkeskolens ældste klasser kan opfylde deres undervisningspligt på en efterskole, og undervisningen skal derfor stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Men skolerne kan frit tilrettelægge deres undervisning i henhold til deres værdigrundlag, og mange efterskoler er derfor specialiseret i fx idræt, musik eller naturoplevelser. Blandt de mere end 200 efterskoler i Danmark findes også skoler med særlige tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder, fx ordblinde.

Man kan på en efterskole aflægge folkeskolens 9. klasseprøve eller 10. klasseprøve.

En efterskole er en selvejende institution med egen bestyrelse, og et ophold koster 1700-2100 kr. pr. uge. Staten giver dog økonomisk støtte til opholdet, og størrelsen af denne afhænger af forældrenes skattepligtige indkomst to år før opholdet.

efterskole.dk kan man læse mere om efterskolerne og beregne størrelsen af statsstøtten til et ophold.

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre