Bygninger og udearealer

Bygninger og udearealer

Skolens bygninger og udearealer er sædvanligvis kommunal offentlig ejendom og er underlagt de samme regler og restriktioner som ethvert andet byggeri. Der er intet til hinder for, at en skole kan være i lejede bygninger.

Normalt vil alle der er bosat i kommunen kunne låne lokaler og udearealer gratis til forenings- og klubvirksomhed. På skoler, der har en større idræts- eller forsamlingssal, vil man i nogle kommuner kunne leje lokalerne til kommercielle formål.

Kommunen fastsætter regler for lån og leje af skolens lokaler og udearealer.

Det daglige tilsyn udføres normalt af skolens serviceleder.

Opgaven med at administrere skolens lokaler kan være udlagt til den enkelte skole, og skolelederen har så ansvaret for at de kommunale udlåns- og udlejningsregler overholdes.

I praksis vil man oftest skulle lave aftaler med skolens serviceleder (pedel/skolebetjent).

I nogle kommuner er det fritids- og kulturforvaltningen der står for udlån m.v.

Senest opdateret den

7. februar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre