Rygning

Rygning

Af Lov om røgfri miljøer § 7 stk. 1 fremgår det, at der på børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område.

De store elever omgår ofte reglen ved at ryge uden for skolens område. Skolebestyrelsen kan forhindre dette ved at indføje i skolens ordensregler, at det ikke er tilladt at forlade skolens arealer i skoletiden. Ifølge Kræftens Bekæmpelse forbyder kun hver fjerde skole i Region Hovedstaden eleverne at ryge i skoletiden. Det er halvt så mange som på landsplan. Samlet set er det knap 50 % af landets skoler, der har et sådant forbud.

Videre fremgår det af Lov om røgfri miljøer § 8 at personer, der ikke er børn og unge under 16 år, ikke må ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børn og unge færdes. Dvs., at lærerne ikke blot kan gå udenfor i skolegården og ryge, men skolen kan beslutte, at personalet kan ryge i rygerum. Et rygerum er et særligt godkendt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke være gennemgangsrum og må ikke bruges til andre formål end rygning. Skolebestyrelsen er medbestemmende herom, medmindre kommunalbestyrelsen har truffet en anden beslutning, der ikke giver den enkelte skole ret til selv at bestemme.

Senest opdateret den

8. oktober 2015

af

cg

Læs også

09.02.17
Inspirationsprincip for skolens arbejde med motion og bevægelse
Skole og Forældre har i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DGI formuleret dette princip for skolens arbejde med motion og bevægelse til inspiration...
30.09.10
Skoleskift
Der er frit skolevalg i Danmark. Derfor har forældre som udgangspunkt ret til at flytte deres barn til anden skole (jf. folkeskolelovens § 36).