Ungdoms- og efterskoler

Ungdoms- og efterskoler

Senest opdateret den

07 februar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Valg til skolebestyrelsen 2014
If. folkeskolelovens § 40, stk. 9 vælges forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen for en 4-årig periode i det år, der følger efter nyvalg til...
30.09.10
Principper
Skolebestyrelsen har kompetence til at fastsætte retningslinjer (principper) for skolens virksomhed.