Er skolebestyrelsesmøder fortrolige?

Er skolebestyrelsesmøder fortrolige?

Jeg kunne godt tænke mig, at vi var mere åbne om vores arbejde i skolebestyrelsen, men så får jeg at vide, at skolebestyrelsesmøderne er fortrolige. Kan det passe?

Svar:

Skolebestyrelsesmøder er lukkede møder. Man må ikke referere, hvad andre har sagt på skolebestyrelsesmødet.

Et medlem må dog altid referere, hvad vedkommende selv har sagt på mødet, kun med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, der typisk omfatter personhenførbare oplysninger.

Både dagsorden og referat fra skolebestyrelsesmøder skal imidlertid være så fyldestgørende, at andre kan følge med i, hvad der foregår på skolebestyrelsesmøderne, og både dagsorden og referat SKAL gøres offentligt tilgængeligt, kun med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, typisk personhenførbare oplysninger.

I praksis betyder det, at man som altovervejende hovedregel kan gøre offentligt rede for de problemstillinger, som skolebestyrelsen behandler. Man skal bare undgå personhenførbare oplysninger og undgå at referere, hvad andre har sagt på mødet.

Det er også lovgivernes hensigt, at selv meget omfattende bilagsmaterialer bliver gjort offentligt tilgængeligt.

Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelserne til at offentliggøre så meget materiale som muligt, så skolens forældre får så god mulighed for at følge med i, hvad der foregår på skolen.

Det gælder eksempelvis også:

  • Budgetter og de prioriteringsdiskussioner, som er fulgt forud for budgettet
  • Tilsynssager, hvor det er hensigtsmæssigt at offentliggøre de generelle problemstillinger i forhold til konkret tilsynssager, efterfølgende handlingsplaner fra skoleleder m.v.

Senest opdateret den

22. september 2016

af

pe

Læs også

23.08.16
Besked om holddannelser
Jeg er skolebestyrelsesmedlem og forælder til en dreng i 1. klasse, hvor vi har modtaget et brev om, at skolens to 1. klasser fremover skal have...
Billede af en åben kalender og kuglepen
24.05.11
Skolebestyrelsens årsplan
Årsplanen giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde. Forslaget skal tilpasses den enkelte skole.