Få de andre forældre med i inklusionsarbejdet

Få de andre forældre med i inklusionsarbejdet

Principper alene skaber ikke inklusion på en skole, og det gør ledelse og personale heller ikke.

På dette område som så mange andre gælder, at hvis ikke skolens forældrene bakker op om inklusionen, gør eleverne det heller ikke, og så er der ikke noget fællesskab at blive inkluderet i – ingen inklusion. Derfor ligger der en stor opgave for skolebestyrelsen i at få de andre forældre med. Vejen til opbakning går frem for alt gennem information og inddragelse af forældrene som en ressource. De fleste forældre vil støtte et stærkt skolefællesskab med plads til alle børn, men de er samtidig naturligt optagede af, hvad det betyder for deres eget barn. Uvidenhed giver utryghed. Derfor kan I med fordel gøre noget af følgende:

 • Skrive om inklusion i et nyhedsbrev
 • Udforme en forældrepjece om inklusion på netop jeres skole
 • Lægge praktiske informationer ud på forældreintra: Hvem skal man kontakte med spørgsmål om forskellige aspekter om inklusion (på skolen, i kommunen og så videre)?
 • Opfordre eller tage initiativ til et særligt forældremøde om inklusion (se tjekliste nedenfor)
 • Selv deltage i klassernes forældremøder og svare på spørgsmål om inklusion
 • Arbejde for at forældre og elever bliver informeret om nye elever og deres evt. særlige behov så tidligt som muligt

Hvad siger forældrene?

"Inklusion er for alle børn, ikke kun dem, der er udfordret. Inklusionstiltag er værdifulde for alle børn i klassen, hvilket vi så i (2. klasse, red.). Klassen var præget af en høj grad af uro og konflikter. Der blev blandt andet sat ind med to-lærer-undervisning og tilstedeværelse af inklusionspædagog i udvalgte timer, hvilket nedbragte konfliktniveau og larm betydeligt."

"(...) det interessante er ikke kun, hvordan vi inkluderer, men hvordan vi som forældre opdrager vores børn til at forstå og acceptere forskelligheder. (...). Det kan også i høj grad være frygten for det ukendte der skræmmer forældre – mange tror, at de børn, der kommer, kaster med ting, slår, forstyrrer med mere, men det er jo ikke altid tilfældet."

"Jeg tror, åbenhed er en nøgle til forståelse, men det kræver samarbejde, og at man som forælder til et inklusionsbarn kræver rimelige forhold for alle børn og ikke kun ens eget barn."

Kilde: Undersøgelse af skolebestyrelsernes behov vedrørende inklusion, Skole og Forældre 2014


Forberedelse af det gode forældremøde om inklusion

 • Hvordan fungerer klassen?
 • Har vi behov for at sætte nye initiativer i gang?
 • Hvordan kan skolebestyrelsen bidrage?
 • Skal vi prioritere tiden til oplæg, for eksempel fra skolens inklusions-vejleder?
 • Er der særlige behov, som skal tilgodeses
 • (se hele listen)

I kan bruge disse 4 små film til forældremøder. De introducerer inklusion og det vigtige samarbejde mellem skole og forældre. Alle film afsluttes med et spørgsmål som forældrene kan drøfte med hinanden og med personalet. Filmene er hver 3-5 min. lange.

Psst...! Vælger I at holde et møde om inklusion, hvor skolebestyrelsen er med, kan I bruge enkle værktøjer som for eksempel dilemmaspillet til at få hul på snakken.
Psst igen…! Lav evt. en runde på mødet, hvor alle forældre fortæller om hvilke særlige behov deres barn har? Det er med til at opbygge forestillingen om, at der skal være plads til alle og at alle jo har sine særlige behov.

Det er altid vigtigt, at bekymrede forældre til børn med og uden særlige behov bliver mødt alvorligt i den bekymring og ikke affejet. Spørgsmål skal altid kunne finde et svar. Her kan I se eksempler på typiske spørgsmål og mulige svar.


Vi har sagt til skolen, at de gerne må være åbne omkring vores søn og hans behov. Hvis nogen har antydet, at de gerne ville vide noget, så har vi talt om det, og så har det ikke været noget problem.

Mor til Mads, der har spastisk lammelse og har gået i en almindelig folkeskole hele sit liv.
Læs
hele hans historie


< Forrige - Næste >

Senest opdateret den

28 oktober 2015

af

cg

Læs også

18.03.15
Skolebestyrelsens arbejde med inklusion
Inklusion er på alles læber, men mange er i tvivl om, hvad ordet egentlig dækker over i en dansk folkeskolevirkelighed, og ikke mindst hvordan...
11.03.15
Kom videre med arbejdet
Inklusion er en ny praksis, der skal indarbejdes i skolens liv, og det kræver, at også I som skolebestyrelse arbejder med det kontinuerligt.