Hvorfor skal skolebestyrelsen arbejde med inklusion?

Hvorfor skal skolebestyrelsen arbejde med inklusion?

Skolebestyrelser kan beskæftige sig med alt, hvad der har med skolens virksomhed at gøre, og inklusion rammer lige ind i hjertet af skolens virksomhed.

Inklusion kan defineres – og bliver det også – på mange forskellige måder, men i den brede forstand vedrører inklusion alle elever og ikke, som nogen måske tror, kun børn med diagnoser eller handicap. Inklusion handler ikke kun om, hvordan undervisningen og klasselivet kan tilrettelægges, når en elev har ADHD, bevægehandicap eller et andet særligt behov. Inklusion handler også om, at de to nye drenge i 7. klasse føler sig velkomne og inkluderede, eller at den stille pige bliver hørt, når der arbejdes i grupper. Inklusion er desuden en politisk beslutning, som forældre er optagede af. Som skolebestyrelse vil I med sikkerhed blive mødt af spørgsmål og krav, der har med inklusion at gøre. Med god grund.

God inklusion gavner alle
Når inklusion lykkes, gavner det alle elever. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning gennemførte i 2012 et forskningsreview for at finde ud af, hvordan det påvirker alle elever, at elever med særlige behov går i henholdsvis specialtilbud eller inkluderende klasser. En af konklusionerne var, at det kan gavne både almindelige elever og elever med særlige behov fagligt og socialt, når de sidste inkluderes på en god måde. Omvendt er virkeligheden også, at når inklusion ikke lykkes, går det nemt ud over alle. Det vil I som skolebestyrelse opleve i form af henvendelser fra bekymrede eller frustrerede forældre.

Forskningen viser også, at det er vigtigt, at skoler, der vil udvikle sig i en inkluderende retning, har en fælles forståelse af, hvad målsætningen er for skolens praksis. Derudover viser forskningen, at tilfældige tiltag ikke er gode til at støtte en længerevarende udvikling af inklusion i forhold til elever med særlige behov. I det hele taget lapper arbejdet med inklusion ind over de andre ting, skolebestyrelser oftest er optaget af, nemlig faglighed og trivsel. Endelig påvirker arbejdet med inklusion skolens økonomi, som er fundamentet for alt, hvad vi gerne vil foretage os. 


Det eneste, der bekymrer mig, er når der ikke er uddannelse og ressourcer med, og det tvinger lærerne ind i en situation, hvor de enten ikke har kræfter til at fokusere på dem, der har brug for det, eller bliver nødt til at fokusere al deres energi på dem, der har brug for det.

Per Madsen, far til barn uden særlige behov
Fra filmen:  Skolens ansvar og muligheder 
Se flere film om inklusion og forældresamarbejde


Der er overordnet tre måder, skolebestyrelsen kan arbejde med inklusion på, nemlig ved at:

  • Fastsætte værdiregelsæt, principper og ordensregler
  • Føre tilsyn med skolens inklusionstiltag og elevernes trivsel og læring
  • Godkende budget og undervisningsmidler i forhold til inklusion

I hæftet her får I inspiration og værktøjer til alle tre punkter. For at kunne arbejde med inklusion i praksis, er det dog vigtigt at gøre sig klart, hvad I egentlig sigter efter.


< Forrige - Næste >

Senest opdateret den

26 januar 2016

af

cg

Læs også

18.03.15
Skolebestyrelsens arbejde med inklusion
Inklusion er på alles læber, men mange er i tvivl om, hvad ordet egentlig dækker over i en dansk folkeskolevirkelighed, og ikke mindst hvordan...
11.03.15
Kom videre med arbejdet
Inklusion er en ny praksis, der skal indarbejdes i skolens liv, og det kræver, at også I som skolebestyrelse arbejder med det kontinuerligt.