Fødeskole

Fødeskole

Skole, som afgiver alle sine elever efter 5., 6. eller 7. klasse til en overbygningsskole.

Senest opdateret den

02 januar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Tosprogede elever og forældre
Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens...
30.09.10
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra 6. klasse til 10. klasse. UU'erne opsøger...