Forord

Forord

Skole og Forældres årsberetning 2015

Folkeskolereformen har også i 2015 præget arbejdet i Skole og Forældre. Gennem vores egne undersøgelser og medierne er det blevet tydeligt, at intentionerne om en mere varieret skoledag med fordybelse og forskellige undervisningsformer alt for mange steder blot er blevet en længere skoledag uden de nye tiltag, som skulle øge motivation og lærelyst blandt eleverne.

Mange kommuner har gennemført strukturændringer og beskåret budgetterne på skolerne, så det har været svært for mange skoler at fokusere på udvikling og implementering af reformen og holde fast i kvaliteten i børnenes skoledag. Det giver nogle steder svære vilkår for skolebestyrelserne, som både skal arbejde med nye principper for skolen, samtidig med at de skal arbejde politisk med de rammer, som kommunerne giver det lokale skolevæsen. Mange skolebestyrelser har fundet styrke til det politiske arbejde gennem netværk med de øvrige bestyrelser i kommunen og hentet inspiration fra andre kommuner i samme situation

Skolerne, og dermed skolebestyrelserne, er i dag presset fra mange sider. Implementering af folkeskolereformen, inklusion uden den nødvendige finansiering, indførelse af IT i både undervisning og kommunikation mellem skole og hjem og kommunale strukturændringer alt sammen i en situation, hvor skolens budgetter endnu en gang skrues ned. De mange opgaver stiller krav til skolebestyrelsesmedlemmerne, både med den tid, der skal bruges på arbejdet, men også til indsigt og samarbejde med de øvrige skolebestyrelser, lokalpolitikere og andre parter omkring den lokale skole.

Der venter en stor opgave for skolebestyrelserne i at holde fast i kvaliteten i vores børns skoler og bedre rammer for at drive en god skole. Det er en stor glæde, at så mange skolebestyrelser benytter sig af Skole og Forældres mange tilbud, så skolebestyrelserne med indsigt og værktøjer kan udføre sin vigtige opgave og være en del af skolens samlede ledelse.

Denne årsberetning for 2015 er et supplement til formandens mundtlige beretning på landsmødet 2015 i Skole og Forældre. Den er henvendt til landsmødets deltagere og andre, der vil have et indblik i, hvad landsorganisationen for forældre i folkeskolen har lavet i det forløbne år.


Mette With Hagensen
landsformand for Skole og Forældre

< Forrige - Næste>

(Gå til beretningens indholdsfortegnelse)

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

05.11.18
Skole og Forældres årsberetning 2018
Indhold
05.11.18
Projekter
Skole og Forældres årsberetning 2018