Inspirationsprincip for skolens arbejde med motion og bevægelse

Inspirationsprincip for skolens arbejde med motion og bevægelse

Skole og Forældre har i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DGI formuleret dette princip for skolens arbejde med motion og bevægelse til inspiration til skolebestyrelserne.

Formål:

Formålet er at fremme elevernes sundhed, læring og trivsel gennem motion, leg og bevægelse.

Mål:

 • Motion og bevægelse skal understøtte elevernes sundhed, læring og trivsel og sikre, at alle elever får oplevelser, der har en positiv virkning på selvtillid og selvværd. 
 • Alle elever skal have adgang til oplevelser, læring og viden, der giver forståelse for værdien af livslang fysisk aktivitet.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at arbejde struktureret og udviklingsorienteret med motion og bevægelse i alle former for undervisning, i skolefritidsordningen og i pauser og frikvarterer.
 • Skolen tilstræber en pædagogisk praksis, der er kendetegnet ved omsorg og empati, og som gør at den enkelte føler sig værdsat og inkluderet som en del af det forpligtende fællesskab.
 • Skolen tilstræber inddragelse af eleverne som udgangspunkt for al motion og bevægelse.
 • Skolen skal så vidt muligt prioritere fortløbende kompetenceudvikling af skolens medarbejdere, så de er i stand til at understøtte indsatsen for motion og bevægelse I skolen
 • Skolen deltager så vidt muligt i idrætsdage og –uger som for eksempel Skolernes Motionsdag, skoleturneringer, -stævner eller tema-/ emneuger om idræt, bevægelse og sundhed.
 • Skolen tilstræber, at alle elever bliver introduceret til et så bredt udvalg af idræts- og bevægelses-aktiviteter som muligt og til mulighederne for motion og bevægelse i foreningslivet.
 • Skolen tilstræber, at det fysiske miljø inspirerer til motion og bevægelse.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene bakker op om skolens arbejde med motion og bevægelse med en positiv og gerne bidragende tilgang og indsats.
 • Forældrene skal så vidt muligt tænke motion og bevægelse ind i den daglige transport til og fra skole.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt af Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 15 stk. 1, at ”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen”, og i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed”.

Senest opdateret den

15. november 2018

af

pe

Læs også

25.02.22
Valg til skolebestyrelsen 2022
Har I brug for inspiration og input? Se forslag til tidsplaner, plakater og kandidatopstillinger, lovgivning mv. på vores hjemmeside om valget
01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...