Inspirationsprincip for skolens arbejde med motion og bevægelse

Inspirationsprincip for skolens arbejde med motion og bevægelse

Skole og Forældre har i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DGI formuleret dette princip for skolens arbejde med motion og bevægelse til inspiration til skolebestyrelserne.

Formål:

Formålet er at fremme elevernes sundhed, læring og trivsel gennem motion, leg og bevægelse.

Mål:

 • Motion og bevægelse skal understøtte elevernes sundhed, læring og trivsel og sikre, at alle elever får oplevelser, der har en positiv virkning på selvtillid og selvværd. 
 • Alle elever skal have adgang til oplevelser, læring og viden, der giver forståelse for værdien af livslang fysisk aktivitet.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at arbejde struktureret og udviklingsorienteret med motion og bevægelse i alle former for undervisning, i skolefritidsordningen og i pauser og frikvarterer.
 • Skolen tilstræber en pædagogisk praksis, der er kendetegnet ved omsorg og empati, og som gør at den enkelte føler sig værdsat og inkluderet som en del af det forpligtende fællesskab.
 • Skolen tilstræber inddragelse af eleverne som udgangspunkt for al motion og bevægelse.
 • Skolen skal så vidt muligt prioritere fortløbende kompetenceudvikling af skolens medarbejdere, så de er i stand til at understøtte indsatsen for motion og bevægelse I skolen
 • Skolen deltager så vidt muligt i idrætsdage og –uger som for eksempel Skolernes Motionsdag, skoleturneringer, -stævner eller tema-/ emneuger om idræt, bevægelse og sundhed.
 • Skolen tilstræber, at alle elever bliver introduceret til et så bredt udvalg af idræts- og bevægelses-aktiviteter som muligt og til mulighederne for motion og bevægelse i foreningslivet.
 • Skolen tilstræber, at det fysiske miljø inspirerer til motion og bevægelse.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene bakker op om skolens arbejde med motion og bevægelse med en positiv og gerne bidragende tilgang og indsats.
 • Forældrene skal så vidt muligt tænke motion og bevægelse ind i den daglige transport til og fra skole.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt af Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 15 stk. 1, at ”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen”, og i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed”.

Senest opdateret den

15. november 2018

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...