Læseplaner

Læseplaner

En læseplan beskriver, hvad der skal arbejdes med i et af skolens fag og hvordan. Det er altså ikke kun, hvad man skal læse, men også hvad man skal arbejde med på andre måder, fx at lytte, at bruge et fremmed sprog og at planlægge et interview.

Folkeskolelovens § 10, stk. 3 bestemmer, at undervisningens indhold skal fremgå af skolernes læseplaner. Disse skal beskrive den udvikling i indholdet i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå kompetencemålet

Skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til læseplanerne for hvert af skolens fag. Det sker på grundlag af de vejledende læseplaner, som Undervisningsministeriet har udsendt. Disse kan findes på undervisningsministeriets hjemmeside

Skolernes læseplaner godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 3. Når de lokale læseplaner er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, er de bindende og dermed fælles for den enkelte skole.

Undervisningsministeriet lægger op til, at læseplanerne skal være rummelige og give plads til fordybelse, overblik og sammenhæng. Det er vigtigt, at udgangspunktet er elevernes behov.

Læseplanerne kan også være et udgangspunkt for en stadig dialog mellem lærere og elever om arbejdet i klassen. På samme måde kan disse være grundlaget for orienteringen af forældrene om skolens undervisning, eksempelvis på et forældremøde.

Skolebestyrelsen har en initiativforpligtelse til at tage stilling til, om der ønskes lokale læseplaner på skolen. Er det tilfældet, er det skolelederens ansvar, at der udarbejdes lokale læseplaner.

Senest opdateret den

9. september 2021

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre