Musikskole

Musikskole

Frivillig musikundervisning er et tilbud efter folkeskolelovens § 3 stk. 6 om undervisning i elevernes fritid.

Mange kommuner har en musikskole med undervisning i korsang og forskellige musikinstrumenter. Der opkræves betaling ved denne form for frivillig undervisning, men forældrebetalingen nedbringes gennem tilskud fra Kulturministeriet. Afhængig af antallet af elever i musikskolen kan der være oprettet et kor eller flere kor fordelt efter alder. I mange kommuner er der skoleorkestre, hvor elever ud over at lære at spille et instrument også kan opleve glæden ved at spille sammen. Skoleorkestre kan give koncerter ved festlige lejligheder, fx på en skole og ved den årlige elevkoncert, der er en tradition i mange musikskoler.

Nogle steder er der opbygget en tradition for, at orkestre og kor samles på bestemte dage og spiller sammen på tværs af musikskole, orkester-, sang- og musikforeninger og forældre. Der kan også arrangeres musiklejrskole, hvor kor og orkestre fra forskellige egne dyrker sang og musik sammen. Interessen for musik er generelt stor blandt børn, og der kan være ventelister ved undervisningen i særligt populære instrumenter.

Folkeskolelovens § 3, stk. 4 forpligter skolerne til at indgå samarbejde med lokalsamfundets kulturliv, herunder de kommunale musikskoler. Skolebestyrelsen fastlægger principper for dette samarbejde, som fx kan bestå i, at en årgang elever tilbydes gratis instrumental- eller sangundervisning som introduktion til musikskolens tilbud, eller i, at musikskolens lærere alene eller sammen med skolens musiklærere forestår dele af undervisningen i faget musik.

Skolelederen kan beslutte, at eleverne i begrænset omfang kan opfylde deres undervisningspligt gennem undervisningen i musikskolen. Det betyder med andre ord, at de kan modtage musikundervisning i musikskolen i skoletiden.

Senest opdateret den

5. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre