Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

En kommune har en række opgaver over for børn, unge og familier, der kræver særlig psykologisk eller specialpædagogisk viden, fx når der skal afgives en psykologisk vurdering af, om der skal iværksættes specialpædagogisk bistand over for småbørn eller specialundervisning for en elev i folkeskolen.

Disse opgaver løses af den pædagogisk psykologiske rådgivning.

Fra starten var indsatsen i kommunen rettet mod sådanne opgaver i forhold til det enkelte barn. Det er stadig vigtige opgaver, men de seneste 10-15 år vurderes og bearbejdes skoleproblemerne i højere grad i sammenhæng med barnets eller den unges samlede livssituation, dvs. at også forholdene i skolen og i hjemmet inddrages.

Ud over opgaverne i forhold til skolen skal kommunen også opfylde forpligtelsen i bistandsloven om særlig støtte til børn og unge, og alle disse opgaver hænger sammen. De medarbejdere, der løser sådanne opgaver er bl.a. skolepsykologer, kliniske psykologer, tale- høre konsulenter, kuratorer og socialrådgivere.

PPR er organiseret meget forskelligt i de enkelte kommuner afhængigt af, hvordan man generelt har organiseret forvaltningen af opgaverne i forhold til børn og unge. Det er derfor nødvendigt at søge oplysninger om forholdene i egen kommune.

Find PPR i de store byer (kommuner) her: 

PPR København

PPR Aarhus 

PPR Odense

PPR Aalborg

PPR Frederiksberg 

PPR Esbjerg

PPR Kolding 

PPR Horsens 

PPR Roskilde

Senest opdateret den

4. december 2020

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre