Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd

Indtil 2014 bestemte folkeskoleloven, at der ved hver skole skulle dannes et pædagogisk råd, som var rådgivende over for skolens leder.

Medlem af rådet er alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Skolens ledelse, lærerne, børnehaveklassepersonalet, skolepædagoger og skolefritidsordningens personale er alle medlemmer af rådet.

Pædagogisk Råd var forum for pædagogisk debat og udvikling på den enkelte skole.

Det er ikke længere lovpligtigt med et pædagogisk råd på skolen, men den enkelte skoleleder kan beslutte, fortsat at lade sig rådgive af et sådant råd.

Pædagogisk Råd er en naturlig samarbejdspartner for skolebestyrelsen i mange spørgsmål, bl.a. når det gælder fastlæggelse af principper for skolens pædagogiske arbejde og udvikling. Såfremt skolen ikke har et pædagogisk råd bør skolebestyrelsen søge samarbejde med andre forsamlinger, som repræsenterer skolens personale, fx MED-udvalget.

Senest opdateret den

2. januar 2019

af

cg

Læs også

26.09.14
Ledelses informations system (LIS)
LIS er et webbaseret informationssystem, som samler tilgængelige oplysninger om den enkelte skole, og som er offentligt tilgængeligt.
01.09.10
Frie grundskoler
Private skoler, kan give undervisning på 1.-10. klassetrin, forudsat, at denne står mål med undervisningen i folkeskolen.