Princip for forældremøder

Princip for forældremøder

Skole og Forældre har udviklet dette princip for forældremøder til inspiration til skolebestyrelserne.

Formål:

 • Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen.

Mål:

 • Forældremøderne sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen.
 • Forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i klassen.
 • Forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen. Samt, at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger.
 • Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at afholde regelmæssige forældremøder, fx to gange om året, og skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder.
 • Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene.
 • Skolen sørger for at inddrage klassens kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.) i planlægning og gennemførelse af forældremøder.
 • Skolen indkalder i tilpas god tid til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har reel mulighed for at deltage.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøder.
 • Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres.
 • Klassens kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.) deltager som udgangspunkt i planlægning og gennemførelse af forældremøder.

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3, at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.

Senest opdateret den

10. juli 2015

af

pe

Læs også

13.08.15
Lav værdiregelsættet i fællesskab
Ejerskabet til skolens værdiregelsæt bliver størst, når alle er inviteret med i arbejdet. Her er opskriften på et effektiv proces, der favner bredt...
21.03.17
Ansættelser i folkeskolen
Det er kommunalbestyrelsen, der ansætter, men skolebestyrelsen skal udtale sig, når der skal ansættes undervisende personale eller ny skoleleder