Sammen om fremtidens folkeskolen

Sammen om fremtidens folkeskolen

Viderefør de gode erfaringer fra "Corona-skolen"

Nogen har kaldt Skole og Forældres landsmøde for landets største forældremøde. Det er vi stolte af for det er faktisk det det er; et sted hvor forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer samles for at lytte til gode input, udveksle erfaringer, træffe beslutninger og netværker i en hyggelig atmosfære, der også er svirrer af engagement og interesse for vores børn og vores fælles folkeskole.  

Programmet for landsmøde 2020 er ikke helt klar endnu, men vi arbejder med følgende:
Fredag den 20. november:   
Starter ca. kl. 15.30 med en sandwich. Mødestart kl. 16.00
Oplæg og caféseminarer med aktuelt input og dialog om skolen og skolebestyrelsens arbejde.

Lørdag den 21. november:    
Generalforsamling, om foreningens arbejde og bl.a. overvejelser og dialog om hvordan vi kan arbejde sammen om at styrke folkeskolen lokalt.
Lørdag skal vi også vælge formand samt medlemmer til hovedbestyrelsen, som er foreningens øverste politiske organ mellem landsmøderne.
Vi slutter lørdag kl. 15.00.

Og så kan du i den grad både bidrage til og indgå i erfaringsudveksling, gode samtaler og input - og det er ad libitum begge dage.

Hvem kan deltage?
Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer kan deltage. Jf. foreningens vedtægter kan I i skolebestyrelsen udpeget følgende antal repræsentanter/delegerede til landsmødet:

Antal elever    Antal delegerede
1 – 599....……….......2
600 – 999...…….......3
Over 999.....…..........4

I august måned udsendes mail til alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer med et tilmeldingslink, så dem I har udpeget til at repræsentere jeres skole personligt kan tilmelde sig. 

Prisen for deltagelse er:
Hele arrangementet med overnatning i enkeltværelse kr. 2.450,-
Hele arrangementet med overnatning i delt dobbeltværelse, pr. person kr. 2.050,-
Hele arrangementet uden overnatning kr. 1.550,-
Deltager kun i lørdagens generalforsamling kr. 750,-
Faktura for deltagelse vil blive sendt til din skole.

Har vi råd til at deltage?
Det er vigtigt at skolen har en skolebestyrelse der er opdateret om skoleområdet og dermed kan være med til at udvikle skolen, sammen med alle skolens parter. Det er den rolle skolebestyrelsen er tiltænkt, som en del af skolens samlede ledelse.
Skolebestyrelsen godkender skolens budget og ligesom I afsætter midler til udvikling/uddannelse af den daglige ledelse og medarbejderne, kan I afsætte midler til udvikling af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Formøder for hhv. Netværk for specialundervisning (NFS) og Skole og Forældres lokalafdelinger 
Igen i år bliver der mulighed for at udveksle erfaringer fra Specialundervisningsområder og som noget nyt bliver der også mulighed for at vores lokalafdelinger kan mødes til en uformel snak.
Formøderne holdes kl. 13.00 - 15.00; vi booker lokaler og sørger for kaffe/te og kage.  
Der kommer mere information om møderne senere, men sæt også X i kalenderen, hvis du vil deltage i et af disse møder.

Senest opdateret den

9. juni 2020

af

ia

Læs også

12.09.16
Er det ikke ok med et beslutningsreferat fra skolebestyrelsesmødet?
Vi har fået nye skolebestyrelsesmedlemmer som mener, at vi skal til at føre egentlige forhandlingsreferater fra skolebestyrelsesmøderne. Men det...
31.08.10
Ordinært Landsmøde 2010
Foreløbigt program