Skolebørn nr. 4 2016

Skolebørn nr. 4 2016

Voksen-mobning går ud over eleverne

Køb Skolebørn nr. 4 2016

Mobning er ikke kun noget, der foregår blandt børn. Også lærere mobber hinanden, og det går ud over børnene, skriver magasinet Skolebørn i sin nyeste udgave, der har tema om trivsel i skolen.

Tal fra Det nationale Center for Arbejdsmiljø viser, at mere end hver tiende lærer har været udsat for mobning og mere end hver tredje har været vidne til det.

Børnene bliver ramt på to måder, når de voksne omkring dem mobber. For det første kommer børnene til at kopiere de voksne:

“Børnene aflæser, at sådan må man gerne gøre. Selv når mobningen ikke foregår foran børnene, får det konsekvenser,”

siger Helle Rabøll, ph. D. i pædagogisk psykologi ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, til magasinet.

For det andet går børnene glip af nødvendig omsorg og opmærksomhed, når deres omsorgsgivere er pressede, og det gør dem utrygge:

”Hvis den lærer, man var tæt på, pludselig er meget psykisk fraværende, giver det usikkerhed. Lærerne er jo garanter for det enkelte barns tryghed, så den tryghed er truet. Når de ikke kan skabe et trygt klima imellem sig, kommer der revner i den tryghed, som er betingelsen for børnene,”

fortæller Helle Rabøll.

Skolebestyrelser skal blande sig

Hos Skole og Forældre, der er landsforening for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen, er man bekymret over voksen-mobningen:

“Voksne er rollemodeller for børn. Ligesom forældrene er det derhjemme, er voksne det også på skolen. Hvis man ser en dårlig stemning blandt personalet, smitter det af også af på børnene,”

siger landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

Skole og Forældre opfordrer i artiklen skolebestyrelserne til at tage fat om problemet, hvis der er dårligt arbejdsmiljø blandt de ansatte. Det kan fx ske gennem arbejdet med de lovpligtige antimobbestrategier, generelt trivselsarbejde og tilsyn.

Forældre fremmer trivslen

Skolebørn bringer også resultater fra en ny undersøgelse, der viser et sammenfald mellem forældre, der oplever, at deres børn er glade for at gå i skole, og forældre, der er højt involveret i klassens trivselsarbejde. En lavere grad af forældreinddragelse er til gengæld forbundet med tilsvarende lavere trivsel og mere mobning.

Andre emner i trivsels-temaet er resultaterne af den nationale trivselsmåling 2016, den nationale handleplan Alle for en mod mobning, forhindringer for børnenes fysiske trivsel, succes med elev-styret undervisning, omsorgsarbejde for sorgramte børn med mere.

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

25.03.19
Skolebørn nr. 1, 2019
Stort tema om den varierede undervisning (og manglen på samme)
12.11.18
Skolebørn nr. 4 2018
Stort tema om: Forældrenes rolle i skolen