Skolebestyrelsesseminarer 2023

Skolebestyrelsesseminarer 2023

Tema: Vi skal tale om forældresamarbejdet

Kære skolebestyrelsesmedlem og skoleleder

Forældresamarbejde er et vigtigt omdrejningspunkt for skolen og har naturligvis også stor betydning for både for medarbejderne og eleverne i skolens hverdag.

Derfor har vi valgt at årets tema på  Skolebestyrelsesseminarer 2023

skal være:  Vi skal tale om forældresamarbejdet

Sociolog og ph.d i skole-hjem-samarbejde, Maria Ørskov Akselvoll vil fortælle om hendes forskning i involvering af forældre og bl.a. pege på hvor det måske ikke fungerer optimalt.  Med udgangspunkt i dette vil vi efterfølgende sætter fokus på, om den måde vi arbejder med og rammesætter skole-hjem-samarbejde er den rigtige, om der er en sammenhæng mellem kvaliteten og kvantiteten i samarbejde med forældrene samt på hvilken måde forældrene involveres på og i hvad.

Med oplæg, dialog og erfaringsudveksling sætter vi forældresamarbejdet i centrum og arbejder med at se på mulighederne for at udvikle og måske tænke nyt i skolebestyrelsens rammesætning og principper for samarbejdet.  

Læs programmet her

Tilmelding dig her

 

Skolebestyrelsesseminarer 2023 – praktisk:

Dato og kursussted
04. marts: Ringsted, Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100, Ringsted
18. marts: Fredericia, Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
22. april: Aarhus Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210, Aarhus V

Deltagere:
Alle skolebestyrelsesmedlemmer (forældre, elever og medarbejdere) samt skoleledelse kan deltage i seminarerne.

Deltagelse:
Det er muligt at deltage både fysisk på hotellet og Online.
Forløbet online vil naturligvis have en anden karakter, da dialog og erfaringsudveksling vil ske i break-out rooms og i større omfang være deltagerstyret.

Pris for deltagelse:
Fysisk deltagelse på hotellet, kr. 1.225,- pr. deltager
Online deltagelse, kr. 360,- pr. deltager
Onlinedeltagelse, hele skolebestyrelsen samlet, kr. 2.500,-
Faktura sendes direkte til skolen.

Ved afmelding gælder følgende:
Kan ske uden beregning frem til 14 dage før seminarets afholdelse.
Efter 14 dage og frem til 3 hverdage før seminaret er aflysningsgebyret 50% af deltagerprisen.
Ved afmelding efter 3 hverdage før seminaret, forfalder hele deltagerprisen til betaling.

Vi ser frem til at møde jer enten fysisk eller online og få nogle inspirerende timer sammen.

Har I spørgsmål til ovennævnte, så kontakt sekretariatet, Ingelise Andersen: ia@skole-foraeldre.dk

 

Tegning: Pernille Múhlbach

Senest opdateret den

20. januar 2023

af

ia

Læs også

27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...
23.11.22
Oversigt over nyhedsbreve
Skole og Forældre udsender jævnligt nyhedsbreve til medlemsskolernes forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Tidligere udsendte nyhedsbreve kan...