Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering er et princip for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, hvor undervisningen tilpasses den enkelte elevs forudsætninger.

Undervisningen efter dette princip kan tilrettelægges på mange forskellige måder afhængig af elevernes forudsætninger og deres forventede udviklingsmuligheder.  

Når læreren skal tilrettelægge undervisningen, forudsætter dette fra starten et kendskab til den enkelte elevs forudsætninger, og ved afslutningen af et undervisningsforløb en vurdering af, hvad den enkelte elev har lært. Det sidste kaldes en evaluering af undervisningen.              

I Folkeskoleloven i 1993 blev princippet med elevdifferentiering endelig opgivet. Elevdifferentiering betød, at eleverne blev opdelt efter standpunkt i klasser eller fag. Undervisningsdifferentiering stiller langt større krav til lærerens uddannelse og viden om den enkelte elevs forudsætninger og udviklingsmuligheder end ved elevdifferentiering. Mulighederne for at gennemføre undervisningsdifferentiering afhænger desuden af elevtallet i klassen, udbuddet af undervisningsmaterialer, de økonomiske muligheder for at anskaffe dem og af de fysiske rammer.

Senest opdateret den

23. januar 2019

af

cg

Læs også

24.08.22
Webinarer om Meddelelsesbogen
Den 12. september kl. 15.30 eller kl. 19 kan du deltage i et webinar om meddelelsesbogen, som erstatter de nuværende elevplaner
22.06.21
N
Online opslagsbog