Folkeskolens forældre er mere tilfredse end sidste år

Folkeskolens forældre er mere tilfredse end sidste år

Meget glædeligt med flere tilfredse forældre i folkeskolen. For mange forældre i folkeskolen overvejer dog stadig at finde en anden skole til deres barn, især forældre i København.

En ny undersøgelse, som Skole og Forældre har lavet blandt forældre til børn i folkeskolen, viser, at forældrenes utilfredshed med skoledagens længde er faldet fra 43 procent sidste år til 26 procent i år.

- Det er en væsentlig ændring i positiv retning. Skoledagen er blevet lidt kortere. Det ser forældrene positivt på, siger næstformand i Skole og Forældre, Cecilie Harrits.

Undersøgelsen viser også, at forældrenes samlede tilfredshed med deres barns skolegang er blevet bedre i løbet af det seneste år. Andelen af forældre, der er utilfredse eller meget utilfredse med deres barns skolegang, er faldet fra 18 procent sidste år til 14 procent i år.

- Det er glædeligt, at der nu er flere tilfredse forældre, end vi så for et år siden. Det tyder på, at der er ved at komme mere ro på folkeskolen, og at forældrenes oplevelse af skolen og skolens medarbejdere er blevet mere positiv, siger Cecilie Harrits.

Et bekymrende resultat fra dette års forældretilfredshedsundersøgelse er, at mange forældre til børn i folkeskolen overvejer at finde en anden skole til deres barn. Det gælder især forældre, der har børn i folkeskolen i Københavns Kommune.

Hele 53 procent af de københavnske folkeskoleforældre har inden for det sidste år overvejet at flytte deres barn til en anden skole, selvom familien ikke selv skal flytte. Til sammenligning er det tal for resten af landet 43 procent.

- 43 procent er allerede et højt tal. 53 procent er bekymrende højt, for forældre flytter ikke deres børn uden en grund. I de kommuner, hvor mange elever forsvinder i løbet af skoletiden opfordrer vi til, at kommunen og de enkelte skoler undersøger, hvad der ligger bag. Det kan man kun finde ud af ved at spørge forældrene, siger Cecilie Harrits.

De forældre, der overvejer at finde en ny skole, nævner i undersøgelsen et lavt fagligt niveau, uro i klassen, dårlig elevtrivsel eller klassesammenlægninger som årsager til, at de overvejer andre skoler til deres børn. Eksempelvis viser Skole og Forældres undersøgelse, at mere end hver tredje forælder i København, der har været berørt af det, har et negativt syn på klassesammenlægninger.

- Folkeskolen er generelt god til at få fat i eleverne fra begyndelsen, også i København. Desværre er der en del elever, der forsvinder i løbet af skoletiden i nogle kommuner. Forældrene er en afgørende kilde til viden, hvis folkeskolerne skal blive bedre til at beholde eleverne. Det er vigtigt, at kommunen i samarbejde med skolerne og skolebestyrelserne får mere viden og handler på den viden, de får, siger Skole og Forældres næstformand, Cecilie Harrits.

1581 repræsentativt udvalgte forældre til børn i folkeskolen fra hele Danmark har deltaget i Skole og Forældres undersøgelse, heraf 201 respondenter i København. Besvarelserne er indsamlet i perioden 25. oktober – 4. november 2019.

Yderligere kommentarer: Cecilie Harrits, næstformand, Skole og Forældre, mobil: 2840 5030

Udgivet den

7. november 2019

af

sp

Læs også

01.03.13
Trivsel på spil
Trivsel på spil. Elev-, lærere-, skoleleder- og forældreorganisationerne har samarbejdet om et nyt dialogspil, der kan være med til at fremme de gode...
20.01.16
Fokus på principper og tilsyn
Skole og Forældre sætter fokus på principper og tilsyn.