Forældre efterlyser omsorg og respekt

Forældre efterlyser omsorg og respekt

Forældrerådgivningens årsrapport peger på dårlig kommunikation og fastlåste opfattelser som baggrunden for mange henvendelser fra forældre, hvis børn har problemer i skolen.

I 2019 fik Skole og Forældres Forældrerådgivning 1449 henvendelser fra forældre til børn, der har problemer i skolen. Henvendelserne drejer sig typisk om børn med særlige behov eller børn, der ikke trives i skolen – og hvor samarbejdet og kommunikationen mellem forældrene og skolen er gået i hårdknude.

Mange af de forældre, der henvender sig til Forældrerådgivningen har en oplevelse af, at skolen ikke lytter og ofte peger på forældrene som problemet.
Forældrene oplever også, at skolen på forhånd har lagt sig fast på, hvad problemet med eleven er og hvordan problemet skal løses.

Et eksempel er denne beskrivelse af en henvendelse fra en mor:
”Elever på 6. årgang er blevet sammenlagt fra fire til tre klasser. Eleverne havde fået lovet at følges med mindst én ven, men sønnen har ikke fået sine ønsker opfyldt, fordi skolen vurderer, at hendes søn har brug for helt nye venner. Han er meget ked af situationen og føler sig uden for i den nye klasse. Drengen har begyndende fravær, og moren frygter, at hans fravær vil eskalere."

- Forældrene vil tages med på råd på en omsorgsfuld og respektfuld måde, hvor udgangspunktet er, hvordan skoletilbuddet kan tilpasses eleven. Forældre bliver frustrerede over på forhånd fastlåste analyser af, at det er barnet eller forældrene, der er noget i vejen med og at skolen ikke kan hjælpe med at løse problemet, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Mistrivsel og børn, der har særlige behov er den hyppigste grund til, at forældre kontakter Forældrerådgivningen. Det er typisk mødre (76 procent), der henvender sig med problemer, der involverer drenge (59 procent). En del forældre henvender sig også, fordi de er bekymrede for barnets faglige udvikling eller overvejer et skoleskift.

- Forældrerådgivningen hjælper mange familier til at give deres børn en bedre skolegang. Vi arbejder på at øge vores rådgivningskapacitet, så vi kan hjælpe endnu flere familier, siger Rasmus Edelberg.

Forældrerådgivningen er en del af Skole og Forældre. Rådgivningen finansieres af et driftstilskud på finansloven.

Rådgiverne ved Forældrerådgivningen er frivillige og arbejder ulønnet for at fremme skolebørns trivsel og læring. Alle rådgivere har gennem en årrække beskæftiget sig med børn, familier og samarbejdet mellem skole og hjem, ofte som skoleledere eller ansat ved en kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Se mere om Forældrerådgivningen og læs årsrapporten for 2019

Yderligere kommentarer: Rasmus Edelberg, landsformand, Skole og Forældre, mobil: 23 27 05 38

Udgivet den

10. marts 2020

af

sp

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...