Skolebestyrelsens udfordringer skal løses gennem et bedre samarbejde med skolelederne

Skolebestyrelsens udfordringer skal løses gennem et bedre samarbejde med skolelederne

Et godt samarbejde med skolens leder er helt afgørende for skolebestyrelsernes virke, viser en opgørelse over Skole og Forældres skolebestyrelsesrådgivning for 2020.

Skole og Forældre rådgiver dagligt medlemmer af skolebestyrelserne på landets folkeskoler.

En ny opgørelse over rådgivningerne i løbet af 2020 viser, at det især er skolebestyrelsens samarbejde med skolens leder, der er i fokus.

Når skolebestyrelsesmedlemmerne oplever udfordringer i deres arbejde, viser opgørelsen, at det for eksempel handler om, at skolelederen ikke tager skolebestyrelsen ordentligt med på råd eller informerer om udviklingstendenser før det er for sent at gøre noget ved det sammen.
Skolebestyrelserne kan også opleve barrierer for adgang til vigtige oplysninger, som er nødvendige for at de kan udfylde deres rolle og ansvar i den samlede skoleledelse.
Rådgivningen af skolebestyrelserne peger også på, at der kan være behov for, at skolebestyrelserne får mere viden om, hvordan skolebestyrelsen bedst muligt kan samarbejde internt, samt de formelle spilleregler.

- Det er ofte de tilfælde, hvor samarbejdet er gået galt i relationen med skolelederen eller internt i selve bestyrelsen, som vi hører om i vores skolebestyrelsesrådgivning. Jeg vil opfordre lederne i folkeskolen til at øge fokus på og kvaliteten af samarbejdet med skolebestyrelsen. Det er en god investering at sikre gensidig respekt og forståelse af spillereglerne. Tilliden sikres bedst gennem rettidig omhu og grundig kommunikation. Skolebestyrelsen kan være en fantastisk ressource for en skole, hvis skolens daglige ledelse forstår gevinsterne ved en god kvalitet i samarbejdet med skolebestyrelsen, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

En del af rådgivningerne handler om de helt grundlæggende regler for skolebestyrelsens arbejde.

- Mange kommuner investerer ikke særligt meget i at hjælpe de nye skolebestyrelsesmedlemmer med viden om, hvordan man udfylder rollen som skolebestyrelsesmedlem. Det er synd for de stolte traditioner vi har omkring det lokale demokrati i vores folkeskole. Samarbejdet mellem skole og forældre kan kun fungere, hvis vi lytter til hinanden og indgår i demokratisk dialog. De frivillige kræfter i skolebestyrelsen har engagement og kan bidrage konstruktivt alle steder, når der er støtte og rammer til det. Jeg ser gerne, at kommunerne tager et langt større ansvar for at klæde bestyrelsesmedlemmerne på til opgaven, så snart de er valgt, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Læs årsberetning 2020 for Skole og Forældres skolebestyrelsesrådgivning

Udgivet den

25. februar 2021

Læs også

13.11.22
Rasmus Edelberg genvalgt som formand
Rasmus Edelberg er genvalgt som formand til at stå i spidsen for Skole og Forældre de næste 2 år.
08.11.22
Skole og Forældres holder landsmøde og skal vælge formand
150 delegerede mødes fredag den 11. og lørdag den 12. november 2022 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.