Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
17.05.22
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer, og at vi gør bestyrelsesarbejdet til et borgerligt
25.04.22
Et flertal af forældre vil gerne hjælpe flygtninge på deres barns skole ved fx ved at invitere barnet hjem på legeaftaler, tage dem med til fritidsaktiviteter og hjælpe forældrene med skole-hjem-
04.04.22
Forældre søger i stigende grad råd hos Forældrerådgivningen. Råd til at løse de komplekse problemer, deres skolebarn oplever. Ny podcastserie – ’Spørg om skolebørn ’ - skal styrke deres samarbejde
Få gode tips til skolestart, hvordan du skal forholde dig til dit barns skolegang, lærerne, eleverne, de andre forældre, læringsaktiviteter i hjemmet og meget andet.
Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer for, hvordan skoler og institutioner skal forholde til risikoen for corona-smitte efter sommerferien....
Fra mandag den 18. maj skal de større børn igen i skole, SFO og klub. Men hvor der i genåbningens første fase, hvor børnene i 0.-5. klasse skulle tilbage i skole, var detaljerede retningslinjer fra...
Børne- og Undervisningsministeriet har nu udsendt den officielle bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen. Også uddannelsesparathedsvurderingen for 8...
Hvis man som skolebestyrelse vil have flere muskler i forhandlingerne med de lokale politikere, kan man med fordel gå sammen. Det har otte skoler i Rebild Kommune gjort.
Ved årets start indførte regeringen nye regler om fravær i folkeskolen. Det betyder, at forældre kan miste børne- og ungeydelse i et kvartal, hvis deres barn er for meget væk fra skolen uden at have...
Genåbningen rejser mange spørgsmål, som vi må samarbejde om at finde svar på både lokalt og nationalt
Modstridende krav, forvirrende kommunikation og it-nedbrud – men også tid til hygge i familien og gode oplevelser med skolens ansatte. Ny undersøgelse viser, hvordan forældrene har oplevet de sidste...
Skole og Forældre har her samlet links til relevant information og vejledning vedrørende Corona-epidemiens betydning for skolen
Orienter jer i vejledninger fra ministerium og kommune, og hold et virtuelt skolebestyrelsesmøde.
Forældrerådgivningens årsrapport peger på dårlig kommunikation og fastlåste opfattelser som baggrunden for mange henvendelser fra forældre, hvis børn har problemer i skolen.
Skole og Forældre lancerer et medlemskab til dem, der vil gøre folkeskolen stærkere. Pris 20 kroner om måneden, inkl. et abonnement på magasinet Skolebørn.
Skole og Forældres nye lokalafdeling i Rebild har netop konstitueret sig. Bestyrelsen er enige om at kommunalbestyrelsen skal have større ambitioner for folkeskolerne.
Ny undersøgelse blandt 837 forældre til børn i folkeskolen: ”Vi kan ikke få vores børn til at læse 20 minutter hver dag”
Knap 170 delegerede vedtog lørdag en flerårig vision og strategi på Skole og Forældres landsmøde. Strategien har styrket fokus på folkeskolens brede forældregruppe og fastholder et fortsat tæt...
Det Kreative Speciale - individuelt tilrettelagt valgfagsundervisning - vinder førsteprisen på kr. 50.000 i DM i skoleudvikling.1
169 delegerede mødes fredag den 15. og lørdag den 16. november 2019 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.
Meget glædeligt med flere tilfredse forældre i folkeskolen. For mange forældre i folkeskolen overvejer dog stadig at finde en anden skole til deres barn, især forældre i København.
Efter to uger med Aula: Begynderfejl, men nogenlunde til at finde ud af for de fleste forældre
Utilfredsstillende, at folkeskolerne ikke involverer eleverne tilstrækkeligt i arbejdet med undervisningsmiljø, mener både Danske Skoleelever og Skole og Forældre.
Skolebestyrelsesformænd over hele landet opfordrer finansministeren til at prioritere folkeskolen i forhandlingerne om kommunernes økonomi.
Der findes ikke en håndbog for skoleforældre. Giv os et bidrag, så laver vi den.
Positive takter om folkeskolen i den politiske aftale mellem partierne i rød blok skal omsættes til virkelighed.
Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Derfor skal folkeskolen, eleverne og fællesskabet styrkes med en sund økonomi, der matcher ambitionerne og behovet, skriver Skole og Forældre, Danmarks...
”Skolen siger selv, at de ikke har økonomi til at give min datter den støtte, hun har behov for,” skriver en af forældrene i magasinet Skolebørns undersøgelse med besvarelser fra 1.175 forældre til...
Når forældre står sammen på tværs af skoler, bliver deres stemme hørt. Det viser erfaringerne fra Skole og Forældres lokalafdeling i Aarhus, der fik indflydelse på kommunens budgetforlig, da det blev...
Folkeskolen er presset hårdt økonomisk. Det viser en ny undersøgelse fra Skole og Forældre. Otte ud af ti skolebestyrelsesformand mener, at der er for få penge på budgettet på deres skole i forhold...
Skole og Forældre afholder sammen med den europæiske forældreorganisation EPA konferencen "Leg og lær med dine børn" den 3.-4. maj 2019 på UC SYD i Kolding.
Skole og Forældres fjerde lokalafdeling er netop stiftet i Lejre Kommune.
Det er vigtigt, at skolens ledelse inddrager forældrene og giver gode begrundelser, når der opstår vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang. Det viser Forældrerådgivningens årsrapport for...

Sider