Aldersintegrerede klasser

Aldersintegrerede klasser

Skolen deles i klasser, og den endelige klassedeling skal være på plads senest ved udgangen af børnehaveklassen, jf. folkeskolelovens § 25 stk. 2.

Det er således muligt at vente med den endelige klassedeling i børnehaveklassen til efter sprogvurderingen og efter, at skolen har lært børnene nærmere at kende.

I henhold til folkeskolelovens § 25 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen efter høring af skolebestyrelsen beslutte, at undervisningen i 0.-3. klasse sker i aldersintegrerede klasser med børn af forskellig skolealder. En beslutning om etablering af aldersintegrerede klasser er en beslutning, der indebærer valg af en mærkbart anderledes pædagogisk tilgang til det at holde skole. En aldersintegreret klasse vil kunne omfatte elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, dvs. at klassen dannes af elever med den skolealder, der normalt ville høre til de klassetrin, der er omfattet af beslutningen. Beslutning i henhold til bestemmelsen skal træffes af kommunalbestyrelsen, dvs. beslutningen er underlagt et delegationsforbud.

Med aldersintegrerede klasser efter § 25 stk. 3 må undervisningen tage udgangspunkt i, at klasserne er sammensat af elever med varierende skolealder, og der kan ved holddannelse tilrettelægges undervisningssituationer, hvor eleverne er sammen med jævnaldrende.

Se også skolestart.

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre