Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø på skolen er vigtigt for både børn og voksne.

Det gode arbejdsmiljø er kendetegnet ved at både de fysiske og psykiske forhold på skolen er i orden.

Arbejdsmiljøloven gælder kun for de ansatte på skolen, ikke for eleverne.

Kun ved praktiske undervisningsaktiviteter (sløjd, fysik, kemi, hjemkundskab, idræt m.fl.) er der fastlagt sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser for eleverne. (Arbejdsmiljølovens udvidede område).

Den 1. august 2001 trådte lov om elevers og studerendes arbejdsmiljø i kraft. Den bestemmer, at eleverne har ret til et godt psykisk, fysisk og æstetisk undervisningsmiljø, uden dog at definere, hvad der forstås ved disse begreber.  Der er heller ingen kontrolinstans som kontrollerer, om loven overholdes, lige som loven ikke giver mulighed for at idømme skoler med et dårligt undervisningsmiljø sanktioner.

Undervisningsmiljøloven bestemmer, at eleverne har ret til at vælge undervisningsmiljø-repræsentanter, som indgår i skolens sikkerhedsorganisation, når der behandles spørgsmål vedrørende elevernes undervisningsmiljø, jf. LOV nr 166 af 14/03/2001 - Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (Undervisningsmiljøloven) .

Desværre er der på mange folkeskoler stadig et dårligt indeklima, og bygningsvedligeholdelsen halter bagefter. Det giver ikke optimale rammer for undervisningen, og samtidig giver det fysiske gener for både elever og lærere. Mindre fysiske mangler hist og her gør dog ikke nær så meget, som hvis der mangler sjæl og engagement på skolen. Det skal være rart at opholde sig og arbejde på skolen, det skaber glæde og livsmod.

Skolens værdiregelsæt og målsætninger er vigtige faktorer for et sundt arbejdsmiljø.

Folkeskoleloven bestemmer, at skolelederen skal inddrage elevrådet, når der behandles spørgsmål af betydning for elevernes sikkerhed og sundhed.

I henhold til Undervisningsmiljølovens kap. 2 er Dansk Center for Undervisningsmiljø oprettet for at informere om og inspirere til arbejdet på uddannelsesstederne med undervisningsmiljø. Se Dansk Center for Undervisningsmiljø

Senest opdateret den

18. december 2018

af

cg

Læs også

12.08.11
Skolestørrelse
Små skoler er mere trygge, har tættere bånd til lokalområdet og giver bedre plads til alle. Store skoler har et stærkere fagligt miljø, giver børnene...
01.09.10
Hjemmearbejde og lektier
Der er sagt både for og imod hjemmearbejde og lektier.