Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Centeret er forum for dialog om og udvikling af et godt undervisningsmiljø i Danmark, og det fører tilsyn med elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøloven handler om elevernes og studerendes rettigheder og pligter i forbindelse med undervisningsmiljøet.

Elever og studerende har ret til et godt undervisningsmiljø. Elever og studerende skal medvirke til og samarbejde med ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø.

Loven indeholder også en bestemmelse om, at der skal oprettes en statslig institution: Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Dansk Center for Undervisningsmiljø har til formål at medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø i Danmark. Centret skal også medvirke til at fremme et godt børnemiljø i landets daginstitutioner. Centeret yder råd og vejledning til elever og studerende samt uddannelsessteder og myndigheder i undervisningsmiljøspørgsmål. 

Centeret indsamler og systematiserer viden og regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet, og det fører tilsyn med elevers og studerendens undervisningsmiljø. Tilsynet kan ikke udstede påbud, men give en vejledende udtale omkring hvad der bør arbejdes med på en skole, for at leve op til undervisningsmiljølovens bestemmelser.

Dansk Center for Undervisningsmiljø ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 14 andre medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren.

Et af medlemmerne beskikkes efter indstilling fra Skole og Forældre.

 

Kontakt:

Dansk Center for Undervisningsmiljø
Blommevej 40
DK-8930 Randers NØ
Tlf. +45 722 654 00
E-mail: dcum@dcum.dk

Hjemmeside: Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Senest opdateret den

25. februar 2020

af

cg

Læs også

03.03.17
Udskoling
Den sidste del af folkeskolens skoleforløb defineret som 7.-9. klassetrin
26.09.14
Eliteidrætsklasser
Optagelse i en eliteidrætsklasse