Rådet for Børns Læring

Rådet for Børns Læring

Rådet har til opgave at følge, vurdere og rådgive undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen. Rådet skal desuden følge og vurdere det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og dagtilbud.

Rådet for Børns Læring er oprettet i henhold til folkeskolelovens § 57.

Rådet ledes af et formandskab på 5-7 personer, som udpeges af undervisningsministeren. Det består herudover af 18 medlemmer udpeget efter indstilling fra organisationer , som repræsenterer interessenter i folkeskolen og på dagtilbudsområdet.

Skole og Forældre indstiller ét medlem til Rådet for Børns Læring.

Rådets formandskab afgiver en gang om året en beretning til undervisningsministeren.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

26.09.14
Inklusion
Partierne bag folkeskoleforliget og KL har indgået en aftale om, at folkeskolen skal indrettes, så færre elever får brug for specialundervisning...
30.09.10
Skoleskift
Der er frit skolevalg i Danmark. Derfor har forældre som udgangspunkt ret til at flytte deres barn til anden skole (jf. folkeskolelovens § 36).