Rådet for Børns Læring

Rådet for Børns Læring

Rådet har til opgave at følge, vurdere og rådgive undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen. Rådet skal desuden følge og vurdere det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og dagtilbud.

Rådet for Børns Læring er oprettet i henhold til folkeskolelovens § 57.

Rådet ledes af et formandskab på 5-7 personer, som udpeges af undervisningsministeren. Det består herudover af 18 medlemmer udpeget efter indstilling fra organisationer , som repræsenterer interessenter i folkeskolen og på dagtilbudsområdet.

Skole og Forældre indstiller ét medlem til Rådet for Børns Læring.

Rådets formandskab afgiver en gang om året en beretning til undervisningsministeren.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

28.03.17
BYOD
BYOD betyder ”Bring Your Own Device” eller på dansk: ”Tag dit eget it-udstyr med”
30.09.10
Tosprogede elever og forældre
Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens...