Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø på skolen er vigtigt for både børn og voksne.

Det gode arbejdsmiljø er kendetegnet ved at både de fysiske og psykiske forhold på skolen er i orden.

Arbejdsmiljøloven gælder kun for de ansatte på skolen, ikke for eleverne.

Kun ved praktiske undervisningsaktiviteter (sløjd, fysik, kemi, hjemkundskab, idræt m.fl.) er der fastlagt sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser for eleverne. (Arbejdsmiljølovens udvidede område).

Undervisningsmiljøloven bestemmer, at eleverne har ret til et godt psykisk, fysisk og æstetisk undervisningsmiljø, uden dog at definere, hvad der forstås ved disse begreber.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fører tilsyn med undervisningsmiljøet. Tilsynet kan ikke udstede påbud, men give en vejledende udtale omkring hvad der bør arbejdes med på en skole, for at leve op til undervisningsmiljølovens bestemmelser. 

Undervisningsmiljøloven giver eleverne ret til at vælge undervisningsmiljø-repræsentanter, som indgår i skolens sikkerhedsorganisation, når der behandles spørgsmål vedrørende elevernes undervisningsmiljø.

Desværre er der på mange folkeskoler stadig et dårligt indeklima, og bygningsvedligeholdelsen halter bagefter. Det giver ikke optimale rammer for undervisningen, og samtidig giver det fysiske gener for både elever og lærere. Mindre fysiske mangler hist og her gør dog ikke nær så meget, som hvis der mangler sjæl og engagement på skolen. Det skal være rart at opholde sig og arbejde på skolen, det skaber glæde og livsmod.

Skolens værdiregelsæt og målsætninger er vigtige faktorer for et sundt arbejdsmiljø.

Folkeskoleloven bestemmer, at skolelederen skal inddrage elevrådet, når der behandles spørgsmål af betydning for elevernes sikkerhed og sundhed.

I henhold til Undervisningsmiljølovens kap. 2 er Dansk Center for Undervisningsmiljø oprettet for at informere om og inspirere til arbejdet på uddannelsesstederne med undervisningsmiljø og for at føre tilsyn på området. Se Dansk Center for Undervisningsmiljø

Senest opdateret den

25. februar 2020

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre