FGU - Forberedende Grunduddannelse

FGU - Forberedende Grunduddannelse

Forberedende Grunduddannelse (FGU) afløser (fra 1. august 2019) blandt andet de såkaldte produktionsskoler.

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en uddannelse på op til to år, som er målrettet unge under 25 år, som ikke er i arbejde og som ikke har taget eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. FGU er et fleksibelt afklaringsforløb for unge, der er færdige med folkeskolen, men ikke er klar til almindelige erhvervs- eller gymnasiale ungdomsuddannelser. Målet med en FGU er at blive i stand til at tage en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.

Der er ingen adgangskrav til FGU. For at komme ind på FGU skal den unge tale med sin vejleder i kommunen for at finde ud af, om FGU er det rette valg.

Der er lavet vejledninger til både de unge og deres forældre og til de fagprofessionelle – find dem her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/190130-nye-informationspjecer-om-forberedende-grunduddannelse

Hvis man ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse og endnu er under 25 år, har man et retskrav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Læs om den her: https://uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse/om-stu

Senest opdateret den

9. april 2019

af

pe

Læs også

27.03.17
Tema- og projektforløb
De fleste skoler har traditioner for tema- eller projektforløb, hvor det normale skoleskema er tilsidesat for en periode
30.09.10
Vederlag til skolebestyrelsen
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanterne fast vederlag eller diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder, jf....