Klasselærer

Klasselærer

Med folkeskolereformen fra 2014 blev kravet i lovgivningen om, at der til hver klasse knyttes en klasselærer, som tillægges ekstra undervisningstid til varetagelse af denne opgave, afskaffet.

Der er dog fortsat krav i folkeskoleloven om, at der foretages en koordination mellem undervisningen og den samlede sociale og faglige udvikling i klassen. Denne klasselærerfunktion varetages, jf § 18, stk. 5, af det undervisende personale (lærere og pædagoger), der er tilknyttet klassen. Det er således op til skolelederen at afgøre, hvordan klasselærerfunktionen skal varetages. Det forudsættes i lovgivningen, at klasselærerfunktionen kan varetages som en fast bestanddel af den understøttende undervisning.

Skolebestyrelsen kan vedtage principper for varetagelsen af klasselærerfunktionen, herunder om det skal tilstræbes at den deles mellem flere undervisende personer eller ej, om lærernes hhv. pædagogernes rolle i klasselærerfunktionen osv.

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
It- og mediekompetencer
It er ikke et selvstændigt fag i folkeskolen. Til gengæld er det et fokusområde i folkeskolen, fordi det er et politisk mål, at it skal have en...
01.09.10
Feature- og emneuger
Feature- eller emneuger er en eller to særlige uger i skoleåret, hvor et antal klasser hele ugen arbejder med et særligt emne eller inden for en på...