Lærerne

Lærerne

En lærer er en person, der er ansat i en lærerstilling.

For at kunne blive ansat i folkeskolen, skal læreren have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen. Dette krav er beskrevet i folkeskolelovens § 28, stk.1: "For at kunne varetage undervisningen i 1.-10. klasse skal de pågældende have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden læreruddannelse, der er godkendt af undervisningsministeren."

Af Folkeskolelovens § 28 stk, 2 fremgår det dog, at der også kan ansættes personer med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag, og  § 29 a bestemmer, at pædagoguddannede kan varetage undervisning i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin. Dog således, at der på 1.-3. klassetrin er tale om begrænsede undervisningsopgaver inden for pædagogens særlige kompetenceområde.

§ 30 bestemmer, at pædagoguddannede og andet personale med relevante kvalifikationer kan varetage opgaver inden for den understøttende undervisning.

Læreruddannelsen er en fireårig professionsbacheloruddannelse, se Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Af loven fremgår bl.a.: "Formålet med uddannelsen er, at den studerende gennem uddannelsen tilegner sig den viden og de færdigheder, der er forudsætningen for at kunne virke som faglig, pædagogisk og didaktisk kompetent lærer i den danske folkeskole i henhold til folkeskolens formål, jf. folkeskolelovens § 1."

Uddannelsen varer 4 år og omfatter for alle studerende

  1. Lærernes grundfaglighed, 60-80 ECTS-point,
  2. Undervisningsfag, 120-140 ECTS-point
  3. Praktik, 30 ECTS-point
  4. Bachelorprojekt, 10-20 ECTS-point

Den studerende skal almindeligvis opnå undervisningskompetence i 3 fag, idet dansk og matematik hver opfattes som to fag, hhv. undervisning i indskoling/mellemtrin og mellemtrin/udskoling.

En lærer, der har gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen, har mulighed for at undervise eleverne fra 1. til 10. klasse. 

Folkeskolelovens §40, stk 7 pålægger kommunalbestyrelsen at sikre, at lærerne i kommunens skolevæsen har undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, som de underviser i (kompetencedækning).Undervisningsministeriet igangsatte i 2014 et kompetenceløft af folkeskolens lærere med målsætning om, at alle lærere senest i 2020 skal have undervisningskompetence (tidligere: linjefagsdækning) i de fag, de underviser i.

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre