Lokaler og inventar

Lokaler og inventar

Der findes endnu ikke faste regler for, hvordan lokalerne på en skole skal være indrettede. Der findes derimod i arbejdsmiljølovgivningen regler for hvordan lokaler og inventar skal være der, hvor voksne skal arbejde.

Selvom der ikke findes fastsatte regler for lokaler og inventar, så gør mange skoler et stort arbejde for, at rammerne for undervisningen kan blive så optimale som muligt. Skolerne forsøger fx at indrette lokalerne med ergonomisk rigtige skolemøbler og forsyne lokalerne med et godt og korrekt arbejdslys.

Skolebygninger og lokaler bliver ikke altid vedligeholdt særlig godt, hvilket desværre kan ses og mærkes. I praksis viser det sig ofte, at jo bedre skolen er vedligeholdt, jo mere passer brugerne på den.

De seneste ændringer af folkeskoleloven og deraf følgende ændrede undervisningsformer stiller nye krav til lokalernes indretning. En ældre skolebygning kan være meget svær at indrette til dagens aktuelle behov for lokaler og indretning.

Et eksempel er behovet for mindre gruppelokaler og fleksible lokaler, der kan gøres større eller mindre. De færreste skoler har tilstrækkeligt mange af sådanne lokaler, men mange skoler bliver i disse år ombygget for bedre at kunne leve op til folkeskolelovens krav.

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre