Organisationens aktiviteter

  • Landsmøde 2015

Organisationens aktiviteter

Skole og Forældres årsberetning 2016

DropMob logo

Magasinet Skolebørn

Forside Skolebørn 3 Forside af Skolebørn 4 

Flere læser Skolebørn online 

Igen i 2016 har der været en stor stigning i antallet af læsere i onlineudgaven af Magasinet Skolebørn. Onlineudgaven er henvendt til den brede forældregruppe. I årets første ni måneder har 213.000 brugere besøgt www.skoleborn.dk I 2015 var det tilsvarende tal 165.000 En del af årsagen til stigningen er, at artiklerne bliver lagt på Facebook efter seks uger og  at hvert opslag bliver markedsført.

John Halses opsang til forældre fra magasinets maj-udgave i 2015 ”Børn skal lære, at de ikke altid kan komme forrest i køen” blev eksempelvis genudsendt i 2016 på Facebook. 246.000 så dette opslag på Facebook og ca. 11.000 klikkede ind på artiklen.
Også antallet af tilmeldinger til Skolebørns nyhedsbrev er steget. Fra 12.500 i september 2014 til 24.000 i september 2016.

Temaer i årets fire magasiner har været: Motivation, Test, Digital folkeskole og Trivsel.

Det nyeste nummer af magasinet er som tidligere forbeholdt medlemsskolerne, ligesom det trykte magasin som hidtil sendes direkte til de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på Skole og Forældres medlemsskoler. I det trykte magasin er der fortsat fokus på at give inspiration og gode råd til skolebestyrelsesarbejdet.

Kursusvirksomhed

Forårets kursusaktivitet har været jævn, idet der har været gennemført 29 kurser, primært om skolebestyrelsens tilsynsopgave og forældresamarbejde. I efteråret er der indtil redaktionens afslutning gennemført 79 kurser. Her har fokus også været på de nye skolebestyrelser, på de skoler og i de kommuner der har haft midtvejsvalg til skolebestyrelserne. Det skal også nævnes, at instruktørnetværket i efteråret gennemfører 66 kurser for skolebestyrelser i DropMob-kampagnen.

Regionale Viden- og Erfaringsseminarer 2016

Seminarerne, som er en del af Kompetenceløft projektet, er kursusudvalgets ansvarsområde og blev gennemført to lørdage i marts måned. 200 skolebestyrelsesmedlemmer havde valgt at tilmelde sig de 5 regionale seminarer. Det overordnede tema for seminarerne var Skolebestyrelsens arbejde med principper og tilsyn. De eksterne oplægsholdere var i år Steen Frederiksen, tidligere skoleleder og MMD og Carsten Lê Madsen, direktør for NSI Sprog- og Integrationscenter. I erfaringsdelen af seminaret bidrog alle deltagere meget aktivt med egne input. Program, præsentationer og erfaringer kan læses her.

Evaluering af seminarerne viste, at knap 91 % af besvarelserne var enten meget tilfredse eller tilfredse med dagens forløb.

Udgivelser

Hæfte 4 Hæfte 5

Skole og Forældre har i år udgivet to hæfter, som led i Skole og Forældres projektet ”Kompetenceløft til skolebestyrelser”, som er finansieret af Undervisningsministeriet.


Hæfte 4 ”Skolebestyrelsens arbejde – PRINCIPPER TIL STYRING AF SKOLEN” blev udgivet i januar og er fjerde hæfte i en serie af syv hæfter, som behandler centrale emner i skolebestyrelsens arbejde.

Hæfte 5 ”Skolebestyrelsens arbejde –TILSYN MED SKOLEN” blev udgivet i august og er femte hæfte i serien.
 
Der blev udsendt 10 gratis eksemplarer af hæfte 4 og hæfte 5 til alle landets folkeskoler.

De nuværende fem udgivne hæfter kan købes i trykt udgave i Skole og Forældres webshop og her kan de ligeledes frit downloades: www.skole-foraeldre.dk/udgivelser

'Skolebestyrelsens håndbog' blev udgivet i september 2014 og har i alt solgt ca. 2.200 eksemplarer og 'Guide til kontaktforældre', som blev udgivet i sidste år i august, har i alt solgt ca. 2.600 stk. ved redaktions slutning. Se et par sider af guiden: Gå til teaser.

Gå til Skole og Forældres webshop

Pressearbejde

Medio september 2016 var der tilmeldt 3.958 personer på udsendelseslisten til organisationens pressemeddelelser pr. e-mail. Det er godt 1.400 mere end året før. Overskrifterne på pressemeddelelserne i de første 10 måneder af 2016 var blandt andet:

  • Stadig problemer med skoledagens længde på mellemtrinnet
  • DM i Skoleudvikling skal synliggøre nytænkning i folkeskolen
  • Alle skolebestyrelser: Tjek det kommunale skolebudget for 2017

På udsendelseslisten findes der, ud over medier, alle medlemmer af kommunernes skoleudvalg, et bredt udsnit af andre af folkeskoleverdenens aktører, samt alle øvrige, der har haft lyst til at tilmelde sig.

Skole og Forældre udsender også et nyhedsbrev til medlemmerne. Nyhedsbrevet bliver udsendt 6 – 10 gange om året. Nyhedsbrevet indeholder en opsamling af pressemeddelelser, nyheder m.v., så medlemmerne har mulighed for at holde sig opdateret om Skole og Forældres løbende produktion af viden m.v.

Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen, er fortsat solidt til stede i det danske mediebillede som repræsentant for de danske skoleforældre. Hun blev ifølge Infomedia citeret 897 gange i danske medier i 1. halvår 2016. Det er tilfredsstillende og på niveau med andre interessenter på folkeskoleområdet.

Antal omtaler af formand

Hjemmesider og sociale medier

Antal unikke brugere på Skole og Forældres hjemmesider – pr. halvår
Hjemmesider - unikke brugere

Antallet af unikke brugere på Skole og Forældres hjemmesider udvikler sig fortsat positivt fra 2015 til 2016. Det gælder især www.skoleborn.dk, der huser den digitale udgave af magasinet Skolebørn. Den største enkeltfaktor bag den positive udvikling er markedsføringen af artikler, pressemeddelelser m.v. på Facebook.
Skole og Forældres Facebook-profil havde i oktober 2016 11.859 følgere (= Synes godt om), der får vist Skole og Forældres opslag i deres nyhedsstrøm.
Det opslag, der nåede den største udbredelse i 2016, blev vist for knapt 250.000 Facebook-brugere.

Mange mediefolk og beslutningstagere opholder sig på Twitter, eksempelvis Folketingets ordførere på folkeskoleområdet. Derfor er både Skole og Forældre og formand Mette With Hagensen til stede på Twitter.
Landsorganisationens Twitter-profil @SkoleForaeldre havde 1. oktober 2016 1.328 følgere, knapt 400 mere end året før, mens formandens profil @MetteWithH nåede over 15.400 følgere pr. oktober 2016. Foreningsprofilen på Twitter bliver primært brugt til at formidle Skole og Forældres synspunkter i form af pressemeddelelser og nyheder. Skole og Forældres formand bruger også Twitter-profilen til dialoger med folkeskolens øvrige parter.

Rådgivning af medlemmer 

Et af Skole og Forældres tilbud er rådgivning af skolebestyrelsesmedlemmer om arbejdet i en skolebestyrelse. Rådgivningen foregår både pr. telefon og mail og betjenes af udvalgte medarbejdere på sekretariatet.

Både nye og erfarne skolebestyrelsesmedlemmer ringer for at sparre med sekretariatets medarbejdere om både enkle problemer og komplicerede sager. Alle henvendelser registreres i anonymiseret form. Antallet af rådgivninger er på omkring 300 pr. år og der har været 235 rådgivninger i løbet af de første ni måneder i 2016.
Mange spørgsmål handler om samarbejdet med skolelederen, ændringer i skolestrukturen og hvordan skolebestyrelsen opfylder sin tilsynspligt.  I rådgivningen henvises ofte til skolebestyrelsens værktøjskasse på foreningens hjemmeside.

Deltagelse i eksterne råd og udvalg 

Skole og Forældre har i 2016 haft travlt med at varetage skolebestyrelsernes og forældrenes interesser i de mange projekter, udviklingsinitiativer og faste råd og nævn der eksisterer i forbindelse med skolen. Bare i 2016 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fx indbudt Skole og Forældre til 7 nye følgegrupper, som der er blevet takket ja til.

Deltagelsen i de mange udvalg og følgegrupper er en unik måde at øve indflydelse på og kriteriet for at deltage er når formålet med disse organer flugter med Skole og Forældres formål.

Det er hovedbestyrelsen, der udpeger repræsentanter til de forskellige råd og udvalg. Listen over de ca. 40 råd og udvalg Skole og Forældre udøver sin indflydelse i findes her.

< Forrige  -  Næste > 

(Gå til beretningens indholdsfortegnelse)

Senest opdateret den

20. august 2019

af

mhk

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018