Organisationens aktiviteter

Organisationens aktiviteter

Skole og Forældres årsberetning 2018

Sof_logo

Magasinet Skolebørn

   

Der er sket en god fremgang i antallet af læsere af onlineudgaven af magasinet Skolebørn, der ligger på skoleborn.dk
Der er kommet 30 procent flere læsere og 40 procent flere sidevisninger i første halvår af 2018 sammenlignet med første halvår af 2017. I den første halvdel af året har der været 124.000 læsere, herunder mere end 20.000 nye læsere. I alt har de læst omkring 163.000 sider fra januar til og med juni. Der er desuden mere end 5.000 flere, der har tilmeldt sig Skolebørns nyhedsbrev, så 30.400 forældre til børn i folkeskolen får nu tilsendt artikler fra det nyeste magasin på e-mail.

De tre artikler, der er blevet læst mest i årets første tre kvartaler er:
1. ”Disse pligter har andres børn” (13.400 visninger)
2. ”Forældre har forskellige strategier” (12.800 visninger)
3. ”Forskere: Stop med at slå på forældrene” (10.500 visninger)

Årets temaer i magasinet Skolebørn har været: Forældresamarbejde, Kompetencer til fremtiden, Opdragelse og Elevdemokrati. Skolebørns undersøgelse om elevinddragelse fra temaet om elevdemokrati blev blandt andet omtalt i Politiken, Altinget og Fagbladet Folkeskolen.
 
Det trykte udgave af magasinet udkommer som hidtil i et oplag på 10.000 eksemplarer og sendes direkte til de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på Skole og Forældres medlemsskoler samt interessenter på folkeskoleområdet – herunder politikere.
Som noget nyt har Skole og Forældre fra august 2018 ansat en journalistpraktikant, der sammen med redaktøren skal producere artikler til Skolebørn.

Nyhedsbrev til kontaktforældre

Kontaktforældre på Skole og Forældres medlemsskoler kan tilmelde sig Skole og Forældres nyhedsbrev til kontaktforældre, hvor de mindst fire gange om året får tilsendt gode råd, den nyeste viden og inspiration til arbejdet som kontaktforælder.
I oktober 2018 er der tæt på 3.000 kontaktforældre, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. De har blandt andet fået en ”opskrift” på en workshop, der skal styrke forældresamarbejdet samt en artikel om konfliktløsning blandt forældre, som de har mulighed for at sende ud til klassens forældre inden et forældremøde som oplæg til diskussion.
Derudover har de fået tilsendt redskaber til at sætte digital dannelse og YouTube på dagsordenen til forældremøder. I slutningen af året vil de få viden om betydningen af fælles retningslinjer i forældregruppen samt gode råd og inspiration til selv at arbejde med dette.

Kursusvirksomhed

Antallet af forårets kurser var ikke så stort, idet skolebestyrelserne var afgående. Til gengæld har efteråret været meget aktivt med mange bestillinger af introduktionskurser for de nye skolebestyrelser. Mange kommuner har bestilt kurser for de nye skolebestyrelser for at sikre, at de kommer godt i gang med arbejdet og samarbejdet. Der er p.t. bekræftet/gennemført 81 kurser i 2018; primært for kommuner, men også enkelte skolebestyrelser har booket introduktionskurser.

Budgetmålet for salg af kurser har i år har været kr. 655.000 og dette er ved redaktionens afslutning indfriet, hvorfor målet om at kursusvirksomheden skal være primært selvfinansierende er nået i 2018.

Regionale skolebestyrelsesseminarer 2018

Da skolebestyrelsernes interesse for deltagelse i arrangementer i foråret op til skolebestyrelsesvalget, er markant mindre end andre år, blev der i år kun planlagt gennemførelse af 3 seminarer. Desværre måtte seminaret i Nordjylland aflyses pga. af for få tilmeldinger. På seminaret for Midt- og Syddanmark deltog 72 skolebestyrelsesmedlemmer og på seminaret for Sjælland og Hovedstaden var der 52 deltagere.

Temaet på seminarerne var: Robuste børn, med eksterne oplægsholdere og workshops om, hvordan skolebestyrelserne kan arbejde med temaet lokalt på skolen.

Udgivelser

En ny opdateret udgave af Skolebestyrelsens håndbog blev klar til salg i maj. Skolebestyrelsens håndbog bygger på viden fra konkret praksis i skolebestyrelserne. Håndbogen fungerer både som solid introduktion til arbejdet i skolebestyrelsen for nyvalgte medlemmer og som opslagsbog for erfarne skolebestyrelsesmedlemmer.

2018-udgaven af Skolebestyrelsens håndbog er blandt andet opdateret med:
- De sidste fire års lovændringer med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger m.v.
- Referencer til nye undersøgelser og forskning
- Nye værktøjer til skolebestyrelsens arbejde

Ved redaktions slutning pr. 31. oktober 2018 er den nye håndbog blevet solgt i 3.285 eksemplarer til 355 folkeskoler, hvilket har givet Skole og Forældre en omsætning på ca. 650.000 kr.

De syv redskabshæfter til arbejdet i skolebestyrelsen kan fortsat købes i trykt udgave i Skole og Forældres webshop og her kan de ligeledes frit downloades: www.skole-foraeldre.dk/udgivelser
Hæfterne behandler følgende emner: Introduktion til skolebestyrelsens arbejde, Elevernes læringsudbytte, Samarbejdet mellem skole og hjem, Principper til styring af skolen, Tilsyn med skolen, Indflydelse gennem samarbejde og Indflydelse gennem budgettet.

Guide til kontaktforældre, som blev udgivet i 2015 i august har næsten rundet 5.000 stk. solgte eksemplarer ved redaktions slutning. Se et par sider af guiden: Gå til teaser.

Gå til Skole og Forældres webshop

Pressearbejde

Knap 4.000 personer, medier, organisationer m.v. er tilmeldt Skole og Forældres eksterne nyhedsbrev. De tilmeldte får blandt andet tilsendt Skole og Forældres pressemeddelelser på e-mail.

Overskrifterne på nogle af foreningens pressemeddelelser i 2018 var følgende:

 • Sidste års vinder af DM i skoleudvikling: Det vildeste, jeg har oplevet som lærer
 • Finanslov skal bruge flere penge på børnene i folkeskolen
 • Kommunen kan ikke uddelegere skolebestyrelsens beføjelser
 • Gode råd til forældre om skolestart
 • Lokalafdeling af Skole og Forældre på vej i Aarhus
 • Antallet af henvendelser til Forældrerådgivningen fordoblet på fem år

Ud over at blive sendt på mail som nyhedsbrev bliver foreningens pressemeddelelser også delt på foreningens Facebook- og Twitter-profiler, der har omkring 20.000 henholdsvis 2.200 følgere.

Generelt bidrager medieomtale til at vedligeholde befolkningens, folkeskoleforældrenes og skolebestyrelsesmedlemmernes kendskab til Skole og Forældre som en aktiv fortaler for forældre og skolebestyrelser. Medieomtale bidrager også til at styrke kendskabet til Skole og Forældres holdninger både i det offentlige rum og blandt andre interessenter, herunder eksempelvis nationale og lokale politikere.

Tabel 1: Medieomtale af formænd for organisationer på folkeskoleområdet

Som det fremgår af tabel 1 bliver Skole og Forældres formand omtalt relativt ofte i danske medier, også når man sammenligner med formændene for de øvrige interessentorganisationer på folkeskoleområdet.

Hjemmesider m.m.

Figur 1 – Unikke brugere på Skole og Forældres hjemmesider pr. halvår

Figuren viser antallet af besøgende på Skole og Forældres hjemmesider. Der er fortsat en stigning i antallet af besøgende på www.skole-foraeldre.dk
Hjemmesiderne www.dmskoleudvikling.dk og www.inklusionsklar.dk har et respektabelt antal besøgende i forhold til størrelsen på deres respektive målgrupper.

Rådgivning af medlemmer

Et af Skole og Forældres tilbud er rådgivning af skolebestyrelsesmedlemmer om arbejdet i en skolebestyrelse. Rådgivningen foregår både pr. telefon og mail og betjenes af udvalgte medarbejdere på sekretariatet. I gennemsnit tager en rådgivning 45-60 minutter.

Både nye og erfarne skolebestyrelsesmedlemmer ringer for at sparre med sekretariatets medarbejdere om både enkle problemer og komplicerede sager. Alle henvendelser registreres i anonymiseret form. Antallet af rådgivninger er på lidt mere end 300 pr. år og der har været 230 rådgivninger i løbet af de første ni måneder i 2018. Mange spørgsmål handler om samarbejdet med skolelederen og internt i skolebestyrelsen, ændringer i skolestrukturen, arbejdet med budgettet, og hvordan skolebestyrelsen opfylder sin tilsynspligt. I rådgivningen henvises ofte til skolebestyrelsens værktøjskasse på foreningens hjemmeside.

Sekretariatet

Skole og Forældre har et dedikeret sekretariat, der understøtter den politiske ledelse og de mål den udsætter. Sekretariatet ligger på Kvægtorvsgade 1, 1710 København V og her arbejder der lige nu 17 medarbejdere, der fordeler sig på 10 fastansatte, 3 tidsbegrænset projektansatte, 3 studentermedhjælpere og 1 journalistpraktikant.

Ansatte pr. oktober 2018:

 • Morten Kruse, sekretariatschef
 • Anne Klebak, rådgivningsleder for Forældrerådgivningen
 • Gitte Rokkedahl, kursusadministration og medlemsservice
 • Ida Westergaard, projektansvarlig og projektleder i projekt Lær med Familien
 • Ingelise Andersen, projektleder, kursusansvarlig, rådgiver
 • Jens Tovgaard, regnskabsfører, IT-ansvarlig og rådgiver
 • Lizzi Ege Johansen, landsmøde, redaktionssekretær og medlemsdata
 • Maj Carboni, redaktør for medlemsmagasinet Skolebørn
 • Stig Poulsen, kommunikations- og presseansvarlig, webredaktør, rådgiver
 • Tina Sprogøe, faciliteter og arrangementer
 • Karin Garde Frandsen, kampagneleder for DM i skoleudvikling (2018-19)
 • Peter Kent Starup, foreningskonsulent i projekt Kompetenceløft til skolebestyrelser (2018-19)
 • Poul Exner, projektleder i projekt Kompetenceløft til skolebestyrelser (2018-19)
 • Marie Haue Korsbak, studentermedhjælper
 • Maria Hedegaard Andersen, studentermedhjælper
 • Malene Rebsdorf, studentermedhjælper
 • Magnus Eg Møller, journalistpraktikant

 


<                            >

 (Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

13. november 2018

af

mhk

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018