Pædagogisk personale

Pædagogisk personale

Pædagogisk personale i folkeskolen består af de personer, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på en skole.

I henhold til folkeskolelovens § 28-30 a består det pædagogiske personale af lærere med en læreruddannelse, børnehaveklasseledere med en pædagoguddannelse, pædagoger, som varetager understøttende undervisning eller undervisning i indskolingen,  samt personer med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag.

I skolevæsenet er det pædagogiske personale de personer, der har en pædagogisk uddannelse og udfører pædagogiske opgaver. Grupperne af pædagogisk personale på en skole har forskellig uddannelsesbaggrund og kommer fra uddannelsesmiljøer med forskellige kulturer og traditioner. Det er i sig selv en stor udfordring i det daglige arbejde. Indtil 2014 var det et lovkrav, at alle skoler havde et pædagogisk råd bestående af skolens pædagogiske personale. Dette råd var rådgivende for skolelederen. Det er ikke længere obligatorisk at have et pædagogisk råd, men det er op til skolelederen, om han ønsker at lade sig rådgive af et sådant rå

Senest opdateret den

5. september 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Skoleskift
Der er frit skolevalg i Danmark. Derfor har forældre som udgangspunkt ret til at flytte deres barn til anden skole (jf. folkeskolelovens § 36).
30.09.10
Tilsyn med eleverne
Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne, når de opholder sig på og ved skolen eller deltager i aktiviteter som skolen er medarrangør af.