Personale- og samarbejdsforhold

Personale- og samarbejdsforhold

Lærerne og alle ansatte på skolen har ret til at være medbestemmende ved fastsættelse af retningslinjer for skolens arbejds- og personaleforhold.

Skolebestyrelsen kan vedtage et princip for arbejdets fordeling mellem lærerne, jf. folkeskolelovens § 44, stk. 2, inden for rammerne af lovgivningen, arbejdstidsaftaler med eksempelvis kommunen og skolelederens ledelsesret.
Det kan eksempelvis være et princip, der fastsætter, at forældremøder og skole hjem samtaler afholdes på tidspunkter, så alle forældre har mulighed for at deltage.

I folkeskolelovens § 45 stk. 4 står der endvidere: Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.

Både ledelse og medarbejdere har pligt til at informere om ting, der har betydning for samarbejdet på skolen. Medarbejderne har ligeledes en ret til at drøfte de informationer, der bliver givet, således at medarbejdersynspunkterne kan indgå i skoleledelsens overvejelser, inden der træffes endelige beslutninger.

Medarbejdernes medbestemmelse skal ligge inden for lederens ledelsesret. Dette betyder, at jo mere kompetence kommunen har delegeret til skolen, jo mere plads bliver der til medbestemmelse for lærerne og alle ansatte på skolen.

Senest opdateret den

5. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre