Praktik

Praktik

Skolen kan tilbyde eleverne i 8. og 9. klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virksomheder og institutioner jf. folkeskolelovens § 9 stk. 3.

I 10. klasse skal eleverne tilbydes brobygning  til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet uddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv jf. folkeskolelovens § 19 d stk. 6.  

Skolebestyrelsen fastsætter principper bl.a. for udsendelse i praktik.

Når elever er i praktik er de på en arbejdsplads uden for skolen i en, eventuelt to uger. Praktikken er en del af skolens undervisning i emnet uddannelse og job, og der sker en forberedelse før opholdet og en opfølgning bagefter. Praktikken arrangeres af Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med skolen. Den enkelte elev kan fremsætte ønsker og eventuelt selv medvirke til at finde et praktiksted.

Staten har en særlig erstatningsordning for elever i 9.-10. klasse, der deltager i erhvervspraktik, studiebesøg og enkelte andre former for praktik, der er arrangeret af Ungdommens Uddannelsesvejledning, et praktikkontor eller skolen. Ordningen omfatter ikke praktikanternes transport til og fra praktikstedet og heller ikke tøj og andre ejendele.

Mange elever ønsker at prøve at være i deres nuværende ønskejob. I en vis alder kan der være mange med samme ønskejob, og det er ofte fag, hvor det er svært eller næsten umuligt at skaffe en praktikplads.

Ideen med erhvervspraktik er at give eleverne kendskab til livet på en arbejdsplads i så vid udstrækning som muligt og at give dem indblik i en ønsket arbejdsopgave, et ønsket erhvervsområde eller en ønsket type arbejdsplads samt at sætte dem bedre i stand til at kunne forberede deres valg af erhverv og videre uddannelse

Senest opdateret den

5. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre