Afgangsbevis

Afgangsbevis

Skolens leder udfærdiger afgangsbevis for elever, der går ud af skolen efter 7. klassetrin eller senere.

Afgangsbeviset skal indeholde oplysning om, i hvilken undervisning eleven har deltaget, om de senest givne standpunktskarakterer og om resultaterne fra folkeskolens 9. klasseprøve. Beviset kan, hvis eleven ønsker det, tillige indeholde udtalelser og karakterer for den obligatoriske projektopgave og den frie selvvalgte opgave, jf folkeskolelovens § 13, stk. 10. Beviset kan også efter elevens ønske indeholde karakterer eller udtalelser fra fag eller kurser, eleven har fulgt i den kommunale ungdomsskole. 

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

12.08.11
Seksualundervisning
Seksualundervisning er et af de såkaldt timeløse fag, og der er krav til den undervisning eleverne får, beskrevet i trinmål og fælles mål for...
12.08.11
Profilskoler
I de senere år har en del skoler valgt at profilere sig med en særlig vægt på et fagligt område, eksempelvis musik eller idræt, især i overbygningen.